Forskning
Samarbejde

SPS støttemuligheder

En funktionsnedsættelse kan være:

  • Læse/skrive vanskeligheder (dysleksi / ordblindhed)  
  • Psykiske vanskeligheder
  • Neurologiske vanskeligheder
  • Bevægelsesvanskeligheder
  • Synshandicap
  • Hørehandicap

Eksempel på støtte kan være ordblindetest, IT Startpakke med computer og ordblindeprogrammer eller programpakke med ordblindeprogrammer til installation på egen computer, støtte fra mentor eller faglig støttelærer, studiestøttetimer, ergonomisk stol og bord, sekretærhjælp, praktisk hjælp, høretekniske hjælpemidler, tolk og hjælpemidler til synshandicap.


læs mere om støttemuligheder på spsu.dk

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS