Forskning
Samarbejde

Betingelser for SPS

SPS er støtte til studerende der:

  • er optaget på en SU-berettiget uddannelse. Man kan ikke få SPS til efter- og videreuddannelse
  • har en varig funktionsnedsættelse i en sådan grad, at der er behov for støtte til at kunne gennemføre uddannelsen, og det er muligt at kompensere handicappet
  • er dansk statsborger eller er ligestillet med en dansk statsborger
  • er studieaktiv
  • har dokumentation for funktionsnedsættelsen (fra fx læge, speciallæge eller journal fra sygehuset)
Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ofte stillede spørgsmål om SPS