Forskning
Samarbejde

Produktion, cand.tech.

Produktion, cand.tech.

Produktion, cand.tech.

Har du et ønske om at arbejde med ledelse og udvikling af industriel produktion? Som færdiguddannet cand.tech. i Produktion med specialisering i Produktionssystemer kan du varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt niveau og arbejde med fundamentet for den værdiskabelse, der giver mulighed for eksport og international samhandel. I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med emner som produktion, informationssystemer, planlægning, strategi og økonomi.

Studiestart 1. februar

"OM UDDANNELSEN KAN JEG SIGE, AT DEN ER UDFORDRENDE OG STYRKER MINE KOMPETENCER INDEN FOR BL.A. PRODUKTION, PRODUKTUDVIKLING, LAGERSTYRING, KVALITETSSTYRING OG INNOVATION AF PRODUKTER"

Atli Joensen, studerende

Når konkurrencen er hård, er evnen til løbende at udvikle og optimere produktionen af stor betydning for alle. Med en kandidatuddannelse i Produktion kvalificerer du dig til at analysere og bidrage til udviklingen af industriel produktion både teknisk og ledelsesmæssigt.

Produktion med specialisering i Produktionssystemer er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg.  Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til at arbejde sammen med erhvervslivet som en del af projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til produktion. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt for at finde brugbare løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”JEG KAN BESTEMT ANBEFALE UDDANNELSEN TIL DE PROFESSIONSBACHELORER, DER HAR LYST OG MOD TIL AT GÅ NIVEAUET VIDERE”

SØREN BØRSTING, STUDERENDE

Som færdiguddannet cand.tech. har du kompetencer til at kunne arbejde i både den traditionelle industrisektor og den maritime sektor. Du kan få ansættelse i fx industrielle virksomheder, servicevirksomheder, rådgivende konsulentvirksomheder eller offentlige institutioner, hvor dine titler kan være fx projektleder, produktchef, produktudvikler, produktionsplanlægger, produktionschef, systemudvikler eller teknisk chef.

Du kan arbejde med fx:

 • Strategi
 • Produktudvikling
 • Etablering og styring af produktion
 • Opsætning af forsyningskæde
 • Økonomi
 • Forskning
 • Teknisk udvikling
 • Projektstyring i relation til udvikling af produktion og produkter i industrien
 • Projekter om udvikling og modellering af nye systemer som fx planlægnings-, ledelses- og informationssystemer
 • Produktionsdrift i industrivirksomheder
 • Sikkerhed og kvalitetssikring
 • Rådgivning
 • Indkøb og implementering af nye maskiner


MED EN CAND.TECH. FÅR DU SPECIALISERET VIDEN

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

”Alle mine semesterprojekter har været skrevet i samarbejde med virksomheder, hvilket har givet spændende indblik i erhvervslivet”

Mai Raquel Arlund Nielsen, studerende


Se brochure om kandidatuddannelsen Produktion (pdf):læs mere om fagligt indhold på produktion


TESTIMONIALS


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisning på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ PRODUKTION

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Produktions- og informationssystemer
 • Planlægning og udvikling af produktion
 • Produkt og marked - Strategisk planlægning
 • Produktudvikling og produktmodellering

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen