Produktion

Kandidat

Produktion

På uddannelsen i produktion lærer du at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau. Du får både praktisk erfaring og teoretisk viden om, hvordan en virksomheds produktion planlægges, udvikles og udføres.

Få kendskab til

Produktions- og informationssystemer
Planlægning og udvikling af produktion
Produkt og marked - Strategisk planlægning

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Produktion

På uddannelsen i produktion lærer du at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau. Du får både praktisk erfaring og teoretisk viden om, hvordan en virksomheds produktion planlægges, udvikles og udføres.

Få kendskab til

Produktions- og informationssystemer
Planlægning og udvikling af produktion
Produkt og marked - Strategisk planlægning

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Har du et ønske om at arbejde med ledelse og udvikling af industriel produktion? Som færdiguddannet cand.tech. i Produktion med specialisering i Produktionssystemer kan du varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt niveau og arbejde med fundamentet for den værdiskabelse, der giver mulighed for eksport og international samhandel. I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med emner som produktion, informationssystemer, planlægning, strategi og økonomi.
 

Om uddannelsen kan jeg sige, at den er udfordrende og styrker mine kompetencer inden for bl.A. Produktion, produktudvikling, lagerstyring, kvalitetsstyring og innovation af produkter.

Atli Joensen, Studerende

Når konkurrencen er hård, er evnen til løbende at udvikle og optimere produktionen af stor betydning for alle. Med en kandidatuddannelse i Produktion kvalificerer du dig til at analysere og bidrage til udviklingen af industriel produktion både teknisk og ledelsesmæssigt.

Produktion med specialisering i Produktionssystemer er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg.  Igennem hele uddannelsen bliver du opfordret til at arbejde sammen med erhvervslivet som en del af projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til produktion. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt og innovativt for at finde brugbare løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet

Jeg kan bestemt anbefale uddannelsen til de professionsbachelorer, der har lyst og mod til at gå niveauet videre

Søren Børsting, Studerende

Job og karriere

Som færdiguddannet cand.tech. har du kompetencer til at kunne arbejde i både den traditionelle industrisektor og den maritime sektor. Du kan få ansættelse i fx industrielle virksomheder, servicevirksomheder, rådgivende konsulentvirksomheder eller offentlige institutioner, hvor dine titler kan være fx projektleder, produktchef, produktudvikler, produktionsplanlægger, produktionschef, systemudvikler eller teknisk chef.

Du kan arbejde med fx:

 • Strategi
 • Produktudvikling
 • Etablering og styring af produktion
 • Opsætning af forsyningskæde
 • Økonomi
 • Forskning
 • Teknisk udvikling
 • Projektstyring i relation til udvikling af produktion og produkter i industrien
 • Projekter om udvikling og modellering af nye systemer som fx planlægnings-, ledelses- og informationssystemer
 • Produktionsdrift i industrivirksomheder
 • Sikkerhed og kvalitetssikring
 • Rådgivning
 • Indkøb og implementering af nye maskiner

Som færdiguddannet kandidat i Produktion med specialisering i Produktionssystemer har du en stor viden om produktionsplanlægning og –styring, informationssystemer, logistik, kvalitetssystemer, ledelse og modellering af produkter og processer. Dette gør dig i stand til at analysere komplekse systemer og identificere områder med potentiale for udvikling.

Du har mulighed for at finde ansættelse i et bredt udvalg af private og offentlige virksomheder, industrivirksomheder, servicevirksomheder og konsulentvirksomheder, hvor du kan varetage tekniske ledelses- og driftsopgaver på et højt fagligt niveau.

Typiske stillinger i et karriereforløb er projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler, systemudvikler, konsulent, produktionschef, teknisk chef eller direktør.

Alle mine semesterprojekter har været skrevet I samarbejde med virksomheder, hvilket har givet spændende indblik I erhvervslivet.

Mai Raquel Arlund Nielsen, Studerende

Med en Cand.Tech. får du specialiseret viden

Cand.tech.-titlen tildeles kandidater på tekniske uddannelsesforløb. Uddannelsen henvender sig typisk til dimittender, der har en anden bachelorbaggrund end en ingeniøruddannelse. Hvor den traditionelle civilingeniøruddannelse er en kandidatuddannelse oven på en ingeniørbachelor, er cand.tech.-uddannelsen en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende.

Cand.tech.-uddannelsen bygger en akademisk forståelsesramme oven på den viden, man som studerende har tilegnet sig gennem sin bacheloruddannelse. Dette bevirker, at man som studerende opnår en dybere og mere specialiseret viden. Uddannelsen består af fire semestre, der tæller i alt 120 ECTS.

Fagligt indhold

Mere info om produktion?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Du kan orientere dig i studieordningen for Produktion, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kurserne på studiet kan helt sikkert anvendes I min fremtidige karriere inden for det område, jeg gerne vil beskæftige mig med, nemlig ledelse og styring.

Søren Børsting, Studerende

Man lærer at anskue og forstå problemstillinger I en virksomhed, med alt hvad det indebærer af især produktionstekniske og ledelsesmæssige udfordringer.

Lasse Ørndrup, Studerende

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...