AAU logo

Sprog og internationale studier, engelsk, Bachelor

Sprog og internationale studier, engelsk

Sprog og internationale studier, engelsk

Det globale miljø kræver i dag en interdisciplinær viden om politik, historie, kultur og sprog.

At forstå metoder indenfor statskundskab, kulturanalyse, historie, sociologi og interkulturel kommunikation og samtidig have et højt niveau af engelskkundskaber er essentielt for mange job i det offentlige så vel som i det private.

Sprog og internationale studier, engelsk (tidligere Language and International Studies (LISE)), ved Aalborg Universitet (AAU) forbereder dig på at blive en informeret og etisk aktør i relation til en række globale problemstillinger.

Uddannelsen forbereder dig på at kunne forsætte din uddannelse indenfor en række af kandidatprogrammer ved AAU, i Europa og Skandinavien eller andre steder verden over.  Du vil både kunne søge ind på uddannelser med fokus på international kultur og kommunikation og på uddannelser med fokus på udvikling, internationale relationer og regionale studier.

 

 

Du får viden om

  • Nutidige sociale og politiske diskurser
  • Internationale relationers historie
  • I det 20. og 21. århundrede - interkulturel kommunikation
  • Engelsksproglig kommunikation - internationale organisationer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu