Forside

Nyhed

Tværfaglig uddannelse skal ruste studerende til at løse fremtidens problemer

Nøglen til at løse nogle af det 2100 århundredes mere komplekse problemstillinger inden for miljø og klimaændringer ligger ifølge en gruppe forskere på AAU i at undervise studerende, så de lærer at arbejde sammen med andre på tværs af faggrænser. Forskerne mener, at evnen til samarbejde og kreativitet kan udvikles, og at videregående uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i at fremme disse evner.

Nyhed

Tværfaglig uddannelse skal ruste studerende til at løse fremtidens problemer

Nøglen til at løse nogle af det 2100 århundredes mere komplekse problemstillinger inden for miljø og klimaændringer ligger ifølge en gruppe forskere på AAU i at undervise studerende, så de lærer at arbejde sammen med andre på tværs af faggrænser. Forskerne mener, at evnen til samarbejde og kreativitet kan udvikles, og at videregående uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i at fremme disse evner.

Forskere fra tre fakulteter på Aalborg Universitet er gået sammen med europæiske kolleger i projektet Artificial Biology, Robotics and Art (ABRA) om at skabe en ny kandidatuddannelse (cand.mag.; cand.scient.) i Adaptive and Complex Systems med det formål at uddanne studerende til at arbejde sammen på tværs af fag og forskellige kulturer.

Uddannelsen skal bygge bro mellem kunst, natur- og ingeniørvidenskab, og på uddannelsen skal studerende og forskere lære at samarbejde og få et fælles sprog. Disse kompetencer vil skabe grobund for at udvikle nye teknologier og finde måder at bruge eksisterende teknologi i bæredygtige løsninger. Lærerstaben udbyder som det første af sin slags et fælles ph.d.-kursus om robotter og bæredygtighed, hvor der undervises tværdisciplinært.

Projektet ledes i et samarbejde mellem Research Laboratory for Art and Technology på Institut for Kommunikation og Psykologi og Human-Robot Interaction Lab på Aalborg Universitet. Det er finansieret af Erasmus+ Strategic Partnership for Higher Education (projekt ID 2020-1-DK01-KA203-075049)

Læs mere på abra-hub.net 

Verdensmål 4, 9 og 17

Forskere
 
Jochum, Elizabeth

Horvath, Anca-Simona

Löchtefeld, Markus

Rehm, Matthias

Merritt, Timothy Robert

Chrysostomou, Dimitris 

Pekarik, Maros