Forside

Nyhed

Tværfaglig kommunikation er nødvendig for at sikre den grønne omstilling

At skabe og integrere fremtidens fjernvarmesystem, hvor fossile brændstoffer er erstattet med alternative energikilder, kræver ikke kun tekniske løsninger. Det kræver også nye måder at kommunikere og samarbejde på i energisektoren, for en grøn omstilling stiller helt nye krav til fremtidens systemer, bygninger og husholdninger.

Nyhed

Tværfaglig kommunikation er nødvendig for at sikre den grønne omstilling

At skabe og integrere fremtidens fjernvarmesystem, hvor fossile brændstoffer er erstattet med alternative energikilder, kræver ikke kun tekniske løsninger. Det kræver også nye måder at kommunikere og samarbejde på i energisektoren, for en grøn omstilling stiller helt nye krav til fremtidens systemer, bygninger og husholdninger.

Dette er baggrunden for et aktuelt tværvidenskabeligt forskningsprojekt, InterHUB, (Intermittent energy - Integrating Households, Utilities and Buildings) på Aalborg Universitet, hvor ingeniører, kommunikationsforskere og sociologer derfor arbejder sammen om at skabe nye løsninger.

- I det nuværende fjernvarmesystem kan man relativt nemt justere varmeproduktionen, uden det bliver dyrere. Men i fremtiden skal vi vænne os til et fjernvarmesystem, hvor vi i højere grad bruger varmen, når vi har en høj produktion af vedvarende energi og undgår at bruge varme, når produktionen er lav. Det kommer til at kræve en ny indretning af vores bygninger, hvis vi som forbrugere ikke skal ændre væsentligt på vores forbrugsmønstre. Forsyningsvirksomhederne kan derfor ikke bare introducere et nyt system. Et nyt system vil derimod kræve, at professionelle aktører som kommunale medarbejdere, VVS-installatører, fjernvarmeeksperter mfl. arbejder sammen, siger lektor Anders Horsbøl fra Institut for Kommunikation og Psykologi, som sammen med en kollega derfor har stået i spidsen for tre fremtidsværksteder, hvor professionelle aktører fra energiområdet har udforsket muligheder og udfordringer ved fremtidens fleksible fjernvarmesystem og sammen har nået til en fælles måde at kommunikere på. Næste trin i projektet bliver nu at bringe forbrugerne på banen og undersøge deres praksisser og forbrugsmønstre.

Læs mere om forskningsprojektet InterHUB

Kontakt

Lektor Anders Horsbøll, Institut for Kommunikation og Psykologi
Professor emerita Ellen Christiansen, Institut for Kommunikation og Psykologi