Spring til indhold
Forside

Nyhed

Tillid mellem naboer kan have positiv betydning for mental sundhed

Borgere fra boligområder med høj tillid til naboerne har større sandsynlighed for at have et sundt mentalt helbred modsat borgere fra socialt udsatte boligområder, hvor tilliden mellem naboerne er knap så høj. Det viser ny forskning fra SocMap-forskningsgruppen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Nyhed

Tillid mellem naboer kan have positiv betydning for mental sundhed

Borgere fra boligområder med høj tillid til naboerne har større sandsynlighed for at have et sundt mentalt helbred modsat borgere fra socialt udsatte boligområder, hvor tilliden mellem naboerne er knap så høj. Det viser ny forskning fra SocMap-forskningsgruppen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Tekst: Charlotte Tybjerg Sørensen, kommunikationsmedarbejder
Foto: Colourbox

Ph.d.-studerende Andreas Lindegaard Jakobsen har som den første kortlagt en mulig sammenhæng mellem mental sundhed, socioøkonomisk status og tillid blandt mennesker i boligområder i en dansk kontekst.

 Forskningsresultatet er en del af Andreas Lindegaard Jakobsens ph.d.-projekt om geografiske variationer i mental sundhed. Her har han blandt andet undersøgt, hvilke kontekstuelle sociale faktorer i nabolag, der kan forklare sociogeografisk ulighed i mental sundhed. Dvs. hvorfor beboere i socialt udsatte områder generelt oplever en dårligere mental sundhed sammenlignet med beboere fra mere ressourcestærke områder, selv når der kontrolleres for den enkelte beboers egen socioøkonomiske status.

Tillid forklarer også socialgeografisk ulighed

-       Resultaterne indikerer, at særligt tillid mellem beboere i nabolag kan have en positiv betydning for beboernes mentale sundhed og samtidig forklare en stor del af den sociogeografiske ulighed i mental sundhed. Dvs. at en af forklaringerne på en bedre mental sundhed i mere ressourcestærke nabolag skyldes, at der her gennemsnitligt forekommer en højere tillid mellem beboerne sammenlignet med socialt udsatte områder, siger Andreas Lindegaard Jakobsen.

Der er ikke lavet særlig meget forskning om mental sundhed, socioøkonomisk status og tillid blandt mennesker i boligområder i en dansk kontekst, derfor er Andreas Lindegaard Jakobsens forskning den første der for alvor kortlægger en mulig sammenhæng.

Ved hjælp af en kombination af registerdata, survey data og geografiske data, som forskningsgruppen ’SocMap’ ved Aalborg Universitet er specialister i at anvende, kan han forske i data inddelt i flere tusinde små mikroområder. Det gøres ved hjælp af en ny kortlægningsalgoritme, som er udviklet af lektor Rolf Lyneborg Lund.

-       Sammenhængen kan ikke ses på sogneniveau, som ellers er den mindste inddeling, man typisk bruger i Danmark, men på mikroinddelingsniveauet får man øje på de afgørende faktorer, fortæller Andreas Lindegaard Jakobsen.

Forskning på geografisk mikroniveau giver indsigt

-       Resultaterne er interessante, fordi mental sundhed er vigtigt for mennesker og vores samfund, og desværre har vi set en markant stigning i andelen af danskere med dårlig mental sundhed de seneste år. Oftest er der fokus på mental sundhed på individniveau – altså de enkelte menneskers egne karakteristika og mentale ressourcer. Vi overser imidlertid ofte den geografiske og kontekstuelle betydning, og her kan forskningen på mikroområdeniveau–  være betydningsfuld, siger Andreas Lindegaard Jakobsen.    

Resultaterne taget i betragtning er det fristende at konkludere, at hvis man flytter folk fra udsatte boligområder til ressourcestærke boligområder med høj tillid mellem naboerne, så vil man få et bedre mentalt helbred. Men ifølge Andreas Lindegaard Jakobsen er det ikke helt så nemt.

-       I teorien vil det være en god idé at blande folk fra forskellige boligområder for at opløse koncentrationen af udsathed i bestemte områder. Internationale erfaringer fra den slags strategier tyder dog på, at virkeligheden er noget mere kompliceret og kompleks. Men det er vigtig viden at have med, for eksempel i forhold til kommende by- og bosætningsplaner, at der er den sammenhæng, siger Andreas Lindegaard Jakobsen.

Andreas Lindegaard Jakobsen har for nylig fået publiceret en artikel med resultatet i det videnskabelige tidsskrift ’Heath & Place’ om sammenhængen mellem nabolag, tillid og mental sundhed. Artiklen er skrevet sammen med hans vejledere, professor Anja Jørgensen og lektor Lene Tølbøll, forskningsgruppen SocMap (demografi, socialgeografi og sundhed) samt sundhedsanalytiker Sisse Buch Johnsen fra Region Nordjylland.

Verdensmål:

3: Sundhed og trivsel

10: Mindre ulighed

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund