Spring til indhold
Forside

Nyhed

The European Law Institute (ELI) evaluerer og påvirker udviklingen af lovgivning, retspolitik og retspraksis til gavn for europæiske borgere

Lagt online: 02.12.2022

ELI er en uafhængig nonprofitorganisation, der har til formål at forbedre kvaliteten af den europæiske lovgivning. ELI søger at iværksætte, gennemføre og fremme forskning, fremsætte anbefalinger og give praktisk vejledning inden for europæisk retsudvikling, f.eks. EUs udvikling af europæisk ret. Europa Parlamentet, UNIDROIT, UNCITRAL og adskillige højesteretter er observatører i ELI.

Nyhed

The European Law Institute (ELI) evaluerer og påvirker udviklingen af lovgivning, retspolitik og retspraksis til gavn for europæiske borgere

Lagt online: 02.12.2022

ELI er en uafhængig nonprofitorganisation, der har til formål at forbedre kvaliteten af den europæiske lovgivning. ELI søger at iværksætte, gennemføre og fremme forskning, fremsætte anbefalinger og give praktisk vejledning inden for europæisk retsudvikling, f.eks. EUs udvikling af europæisk ret. Europa Parlamentet, UNIDROIT, UNCITRAL og adskillige højesteretter er observatører i ELI.

ELI bidrager således til verdensmål 16, som fokuserer på fred, retfærdighed og stærke institutioner, og hjælper med at fremme retfærdige, fredelige og inkluderende samfund.

For at udføre sine opgaver arbejder ELI på eget initiativ. Det står dog også til rådighed for institutioner, der er involveret i udviklingen af lovgivning på europæisk, internationalt eller nationalt plan, til høring. Instituttet samler ikke blot forskere, men også praktikere og dommere fra hele Europa.

En af de deltagende forskere er lektor Marie Jull Sørensen fra Juridisk Institut, Aalborg Universitet. Marie har sammen med en gruppe internationale forskere inden for ELI arbejdet på et værktøj til regulering af digitale formidlingsplatforme (som eks. DBA og Airbnb) ("Model rules on online platforms") og er i øjeblikket reporter på et andet ELI-projekt vedrørende algoritmiske kontrakter, som primært skal evaluere den nuværende forbrugerbeskyttelse set i lyset af den nye kontraktmæssige udvikling og foreslå ny lovgivning, hvor det er nødvendigt.  

Marie Jull Sørensen beskriver begejstret sit arbejde med ELI: "ELI er en legeplads for jurister. Ingen ideer er for vilde, og alt kan diskuteres. Samtidig er målet altid at præsentere et resultat af vores arbejde, som kan inspirere EU og medlemsstaterne i deres håndtering af nye og/eller udfordrende juridiske områder."

Medlemmer og eksterne eksperter opfordres til at foreslå projekter, som instituttet bør arbejde med, til at kommentere projekter, efterhånden som de udvikles, og til at deltage i ELIs generalforsamling, en årlig begivenhed, der indkalder mange jurister fra hele Europa og andre steder.

Alle ELI projekter skal være til gavn for den europæiske borger

ELIs projekter dækker alle retsområder: materielle og processuelle, private og offentlige, og de opfylder et klart praktisk behov og sigter mod resultater, der kan få umiddelbar praktisk betydning. ELIs projekter skal godkendes af en bred kreds af jurister, der arbejder uafhængigt og uden hensyntagen til bestemte interesser eller politiske begrænsninger.

Projektaktiviteterne fører til publikationer, som kan anvendes direkte af lovgivende organer, retsinstanser eller andre interesserede parter. ELIs publikationer har primært til formål at forbedre viden og praksis inden for det pågældende retsområde og samtidig øge bevidstheden blandt medlemmerne af det juridiske samfund om de mest presserende spørgsmål inden for jura. Selv om ELIs arbejde hovedsagelig er rettet mod den europæiske lovgivning og retsvæsenet, er det i sidste ende den brede offentlighed, borgerne i Europa, som drager fordel af en forbedret og mere sammenhængende lovgivning.