Spring til indhold
Forside

Aalborg Universitet

Videnscenter for Psykologisk Rehabilitering, Aalborg Universitet og Nordic Network On Disabillity Research

Temadag: Rehabilitering gentænkt

Ny hvidbog om rehabilitering skal agere løftestang for en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis. De psykosociale aspekter af den biopsykosociale model skal inddrages på lige vilkår med de fysiske. Du inviteres i den anledning til temadag med fokus på de psykosociale aspekter og deres plads i den fremtidige rehabilitering i Danmark.

Aalborg Universitet

Rendsburggade 14
9000 Aalborg.

Der er videotransmission til Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15, bygning A, lokale 1.001.

  • 10.06.2022 Kl. 08:30 - 15:30

  • Dansk

  • Hybrid

Aalborg Universitet

Rendsburggade 14
9000 Aalborg.

Der er videotransmission til Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15, bygning A, lokale 1.001.

10.06.2022 Kl. 08:30 - 15:3010.06.2022 Kl. 08:30 - 15:30

Dansk

Hybrid

Videnscenter for Psykologisk Rehabilitering, Aalborg Universitet og Nordic Network On Disabillity Research

Temadag: Rehabilitering gentænkt

Ny hvidbog om rehabilitering skal agere løftestang for en kulturændring i dansk rehabiliteringspraksis. De psykosociale aspekter af den biopsykosociale model skal inddrages på lige vilkår med de fysiske. Du inviteres i den anledning til temadag med fokus på de psykosociale aspekter og deres plads i den fremtidige rehabilitering i Danmark.

Aalborg Universitet

Rendsburggade 14
9000 Aalborg.

Der er videotransmission til Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15, bygning A, lokale 1.001.

  • 10.06.2022 Kl. 08:30 - 15:30

  • Dansk

  • Hybrid

Aalborg Universitet

Rendsburggade 14
9000 Aalborg.

Der er videotransmission til Aalborg Universitet i København, A. C. Meyers Vænge 15, bygning A, lokale 1.001.

10.06.2022 Kl. 08:30 - 15:3010.06.2022 Kl. 08:30 - 15:30

Dansk

Hybrid

Forplejning:

Der serveres morgenkaffe, eftermiddagskaffe og bobler til receptionen.
Frokost er mod egenbetaling og kan købes i kantinen.

Program

Hent program som pdf

08.30- 9.00 Ankomst og morgenmad

9.00 - 9.15 Velkomst v. Chalotte Glintborg, Lektor i psykologi, AAU

9.15 - 10.00 Hvidbog om Rehabilitering 2.0. v Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen, & Chalotte Glintborg.

Finn Blickfeldt Juliussen og Chalotte Glintborg har siddet med i ekspertgruppen om udarbejdelse af Hvidbog 2.0. og har bidraget til et kapitel om faglige indsatser, tilgange og metoder. Oplægget vil inkludere nogle af de paradigmatiske udfordringer til rehabilitering samt en indføring i rehabiliteringsbegrebet version 2.0 og inkludere introduktion til nogle af de tilgange og metoder, der anbefales – eksempelvis Åben Dialog.

10.00-10.15 Kaffepause

10.15-11.15 Åben Dialog v. Niels Buus, Professor, The University of Sydney.

Niels Buus har i mange år forsket i Åben Dialog og dens betydning for bl.a. nedbringelse af tvang og indlæggelse af unge. Niels Buus vil i sit oplæg veksle mellem en præsentation af tilgang, begreber og metoder i Åben Dialog samt en præsentation og diskussion af den seneste forskning og dens betydning for praksis.

11.15-12.00 Psykologisk rehabilitering v. Cecilie M. S. Thøgersen, cand.psych og ph.d.studerende. Cecilie fokuserer i hendes ph.d. på implementeringen af rehabiliteringspsykologien i praksis og har flere års erfaring fra klinisk praksis som rehabiliteringspsykolog. Hun vil introducere til psykologisk rehabilitering som felt og sætte psykologiens bidrag i relation til rehabilitering med udgangspunkt i den biopsykosociale model.

12.00- 13.00 Frokost

13.00 -14.00 Social ulighed i rehabilitering v. Morten Sodemann, Professor og Overlæge, SDU. Professor og overlæge Morten Sodemann har et særligt blik for en sårbar og svag patientgruppe, som ofte bliver glemt i sundhedsvæsenet. Med sit sociale engagement har Morten Sodemann fået sat indvandrere med sundhedsproblemer på den sundhedspolitiske dagsorden, blandt andet ved at deltage aktivt i den offentlige debat om indvandreres sundhed og sygdom. Morten Sodemann har været primus motor bag etableringen af Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, som han i dag også er leder af.

14.00 -14.15 Kaffepause

4.15 – 15.00 Paneldebat: Rehabilitering gentænkt – fra forskning og teori til praksis.

Facilitator: Finn Blickfeldt Juliussen & Chalotte Glintborg.

15.00 -15.30 1 års fødselsdagsreception for Videncenter for Psykologisk Rehabilitering og Interdiciplinært samarbejde (ViPRIS). Tale v. Iben Hostrup Andersen, Områdechef, Specialsektoren Region Nordjylland.

Tilmelding

Gå til tilmelding

Om Videnscenter for Psykologisk Rehabilitering

ViPRIS er et samarbejde mellem 'Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere i Region Nordjylland' og 'Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet'. Et videnscenter baseret på et stærkt fagligt fællesskab, hvor der udvikles og forskes generelt i helhedsorienterede indsatser og specifikt indenfor psykosociale indsatser og psykologisk rehabilitering på det specialiserede socialområde

Gå til vipris.aau.dk

Om Videnscenter for Psykologisk Rehabilitering

ViPRIS er et samarbejde mellem 'Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere i Region Nordjylland' og 'Klinik for Handicap- og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet'. Et videnscenter baseret på et stærkt fagligt fællesskab, hvor der udvikles og forskes generelt i helhedsorienterede indsatser og specifikt indenfor psykosociale indsatser og psykologisk rehabilitering på det specialiserede socialområde

Gå til vipris.aau.dk