Spring til indhold
Forside

Nyhed

Studerende på AAU skaber bæredygtige løsninger gennem kommunikation

Studerende på kandidatuddannelsen i kommunikation samarbejder med private og offentlige organisationer om at skabe forandring via kommunikation. De kommunikationsstuderende har i den forbindelse udviklet løsninger på en række udfordringer i forbindelse med bæredygtighed, fx hvordan man får unge til at affaldssortere.

Nyhed

Studerende på AAU skaber bæredygtige løsninger gennem kommunikation

Studerende på kandidatuddannelsen i kommunikation samarbejder med private og offentlige organisationer om at skabe forandring via kommunikation. De kommunikationsstuderende har i den forbindelse udviklet løsninger på en række udfordringer i forbindelse med bæredygtighed, fx hvordan man får unge til at affaldssortere.

På modulet ’Forandring og intervention gennem kommunikation’ løser de kommunikationsstuderende fra Aalborg Universitet en række konkrete problemstillinger som virksomheder står med. Mange af disse cases handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. De studerende trækker her på deres viden om kommunikations betydning i forskellige sammenhænge og tilgange til forandringsprocesser.

Eksempel på case om ansvarligt forbrug og produktion (verdensmål 12)

Affaldssortering

Løsning på at få unge til at affaldssortere

Forandringsambassadører skal motivere andre unge til affaldssortering

En gruppe kommunikationsstuderende har i samarbejde med Skoletjenesten i Aalborg Forsyning fundet en løsning på, hvordan Skoletjenesten kan få unge på 16-20 år til at interessere sig for at sortere deres affald. De har udviklet et koncept, som de kalder Forandringsambassadører

Med projektet gik de studerende nye veje mod den grønne omstilling. Hvor man typisk i klimadebatten appellerer til følelser, er det handlekraft, der er nøgleordet her. I projektet har de studerende skabt en målrettet plan, der inddrager handlekraftige unge, der kan tage klimasagen i egen hånd og påvirke andre unge til at agere.

Ud fra teorien om emotionelle typer har de studerende fundet frem til en radikal nytænkning af, hvordan unge i aldersgruppen motiveres til affaldssortering. Idéen går ud på at få udvalgte handlekraftige elever på ungdomsskolerne til at deltage i et undervisningsforløb og blive en del af et netværk, hvor målet er at indføre affaldssortering på de respektive ungdomsskoler. For at motivere eleverne til at deltage i konceptet får de en certificering som forandringsambassadør, som de kan vedlægge deres CV, da den handlekraftige type motiveres af æresbevisninger.

Undervisningscamp: ’Forandring og intervention gennem kommunikation

Modulet ’Forandring og intervention gennem kommunikation’ på kandidatuddannelsen i kommunikation handler om den betydning, som kommunikation har i en række forskellige sammenhænge, og hvordan man kan skabe forandringer med kommunikative greb.

Undervisningen har et helt særligt format, som består i, at studerende agerer som en fiktiv virksomhed ’Virksomme Processer’, hvor de er tilknyttet en af virksomhedens tre afdelinger: Hr & Organisation, Marketing og SoMe. Ved semesterstart inviterer undervisere fra Aalborg Universitet repræsentanter for virkelige organisationer og virksomheder på besøg i ’Virksomme Processer’, hvor repræsentanterne præsenterer konkrete kommunikationsudfordringer, som de aktuelt står med. Casene handler fx om branding i forbindelse med bæredygtighed eller om at skabe forandring gennem adfærdsdesign. Problemstillingerne gribes herefter an som kundeopgaver, der arbejdes med i de tre respektive afdelinger.

I en måned omdannes undervisningslokalet til en virksomhed, hvor de studerende arbejder intensivt med at udvikle løsninger på problemstillingerne. Derefter inviteres virksomhedsrepræsentanterne igen ind i den fiktive konsulentvirksomhed, hvor de studerende formidler deres forslag til løsninger. Forløbet har resulteret i en række studenterprojekter og specialer samt praktikophold for de studerende.

For yderligere information

kontakt