Spring til indhold
Forside

Nyhed

Smart grid-kommunikation skaber bæredygtig og intelligent strømfordeling

Smart Grid-kommunikation bruger nye teknologier til at løse globale udfordringer og spiller en vigtig rolle i produktionen af vedvarende energi. Forskere fra Institut for Elektroniske Systemer bidrager til skabelsen af bredt tilgængelige, bæredygtige energisystemer. Samtidig stræber forskerne efter at finde måder at anvende nye teknologier, f.eks. 5G i Smart Grid-kommunikation til at sammenkoble vedvarende energikilder.

Nyhed

Smart grid-kommunikation skaber bæredygtig og intelligent strømfordeling

Smart Grid-kommunikation bruger nye teknologier til at løse globale udfordringer og spiller en vigtig rolle i produktionen af vedvarende energi. Forskere fra Institut for Elektroniske Systemer bidrager til skabelsen af bredt tilgængelige, bæredygtige energisystemer. Samtidig stræber forskerne efter at finde måder at anvende nye teknologier, f.eks. 5G i Smart Grid-kommunikation til at sammenkoble vedvarende energikilder.

Indførelsen af vedvarende energiproduktion og -forbrug såsom vindmøller, solcellepaneler og elkøretøjer ændrer elnettets driftsbetingelser fundamentalt. Sammenlignet med den strøm, der sendes deterministisk til forbrugeren fra kraftværker på er den distribuerede produktion og forbrug i virkeligheden langt mere uforudsigelig og kræver en meget højere grad af kontrol og realtidskoordinering for at sikre, at elforsyningsnettet fungerer som det skal.

Nye kommunikationsteknologier, som fx 5G, kan være et fundament for at sikre en stabil og bæredygtig drift af elnettet, efterhånden som brugen af vedvarende energi bliver mere og mere udbredt.

Verdensmål 7, 11,12 og 13