Ansæt en fuldtidsmedarbejder

Din virksomhed kan drage nytte af kompetencer og erfaring, som AAU’s studerende har tilegnet sig gennem bl.a. problembaseret projektarbejde og samarbejde med erhvervslivet.

Højtuddannede skaber vækst

Undersøgelser viser, at højtuddannede skaber vækst i små og mellemstore virksomheder, fordi de bidrager med ny viden og nye metoder. Akademikere har generelle kompetencer, de kan bruge i forskellige sammenhænge. Præcis hvilken uddannelse, de har, er derfor ikke altid afgørende for, om de kan bestride et bestemt job. Din virksomhed kan opnå store fordele ved at ansætte akademikere, da de er vant til at identificere problemer, analysere dem fra flere vinkler og komme med løsningsforslag. 

AAU-studerende samarbejder med erhvervslivet

På Aalborg Universitet samarbejder mange studerende med virksomheder om projekter i løbet af deres studietid. Ofte foregår det således, at de studerende bliver stillet over for et reelt problem i en virksomhed, som de arbejder med i en periode og kommer med et løsningsforslag til. Dimittender fra AAU er derfor dygtige til at løse konkrete opgaver i erhvervslivet inden for en bestemt tidsramme, fordi de har gjort det i deres studietid. 

Andre ansættelsesstrukturer

Der er flere forskellige ordninger, der kan være med til at gøre en ansættelse mulig i din virksomhed - fx løntilskud, vækstpilot og virksomhedspraktik. Se de aktuelle ordninger her.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Jobcentret.

Sådan gør du...

Er du interesseret i at ansætte en dimittend fra AAU i et fuldtidsjob, kan du lægge et jobopslag i AAU Jobbank, hvor det vil være synligt for AAU's studerende og nyuddannede landet over.

Du kan også starte et samarbejde op med AAU's studerende