Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Radiopulsarer og rotationsudviklingen af neutronstjerner

Institut for Materialer og Produktion

Gymnasieopgaver

Radiopulsarer og rotationsudviklingen af neutronstjerner

Institut for Materialer og Produktion

Kort beskrivelse af aktiviteten: I dette SRP-oplæg kan du få inspiration til et astrofysikprojekt med fokus på radiopulsarer og deres udvikling. Hurtigt roterende neutronstjerner med stærke magnetfelter udsender radiobølger. Idet deres magnetfeltakse har en hældning i forhold til pulsarens rotationsakse, observeres de som et periodisk radiosignal hernede på Jorden (et signal for hver omgang neutronstjernen roterer).

Disse objekter kaldes derfor for radiopulsarer. I dette oplæg skal du kombinere ligninger og løse en differentialligning til at beregne rotationsudviklingen af sådanne pulsarer. Herefter sammenlignes resultaterne med observationsdata.

Hent projektbeskrivelsen her.

Karakter af besøgets indhold: En del af fysiks SRP-dag. En AAU-forsker vil hjælpe med teori og overblik over numeriske beregninger, samt holde et foredrag.

Faglig relevans: Fysik, matematik, programmering

Nøgleord: Numeriske beregninger med computeren, analyse, grafer, sammenligning med data

Forventet niveau: Fysik-A, Matematik-A

Forberedelse: Dette SRP-projekt kræver installation af et programmeringssprog (fx Python) samt et program til at plotte de beregnede sammenhænge (grafer). AAU kan ikke hjælpe med denne del og det forudsættes at eleven har et minimum af erfaring med programmering for at kunne løse og plotte de relevante ligninger for at udregne rotationsudviklingen af radiopulsarer

Udbytte: På AAU’s SRP-dag kan du (1) høre et foredrag om teorien på gymnasieniveau, og (2) få inspiration og vejledning til teoretiske beregninger på din egen computer, og (3) få adgang til observationsdata til sammenligning med dine beregninger.

Tidspunkter for besøget: Dette forsøg er en del af fysiks SRP-dag den 5. marts 2024

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson:gymnasieportalen@adm.aau.dk Prof. Thomas Garm Pedersen , Institut for Materialer og Produktion

thumbnail

AAU Laboratorie - Materialer og Produktion

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Materialer og Produktion