Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Hvornår bør vi forbyde adfærd med lov?

Institut for Kultur og Læring

Gymnasieopgaver

Hvornår bør vi forbyde adfærd med lov?

Institut for Kultur og Læring

Kort beskrivelse af aktiviteten: Hvornår bør vi forbyde adfærd ved lov? Mange politiske debatter handler om, hvorvidt bestemte slags opførsel (fx køb af sex, ’hate speech’) bør forbydes ved lov, således at borgere der opfører sig på disse måder kan straffes af staten.

Men hvad retfærdiggør egentlig, at vi forbyder bestemte typer opførsel ved lov? Hvad er det moralfilosofiske grundlag for at hævde, at det fx er uproblematisk at forbyde skydevåben ved lov, men en grov uretfærdighed at forbyde samleje mellem to mennesker af samme køn?

Sådanne spørgsmål er vigtige at reflektere over og forholde sig til, både fordi en række politiske debatter dybest set handler om, hvad det er i orden at forbyde ved lov, og fordi forbud er grundlag for det mest ekstreme indgreb anstændige stater, udsætter deres egne borgere for: straf af dømte forbrydere.

Således vil dette foredrag give et filosofisk perspektiv på retfærdiggørelsen af forbud, ved at diskutere og problematisere forskellige prominente bud på, hvad der udgør gode grunde til at forbyde adfærd ved lov.

Faglig relevans: Samfundsfag, Filosofi

Nøgleord: Lov, straf, tvang, retfærdighed, frihed. 

Forberedelse: Ingen forberedelse påkrævet.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: En halv dag.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Jens Damgaard Thaysen, Adjunkt, Institut for Kultur og Læring.