Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Biofuels fra alger (Esbjerg)

Institut for Energi

Gymnasieopgaver

Biofuels fra alger (Esbjerg)

Institut for Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: Microalger har stort potential som råmateriale til biofuels, da de kan manipuleres til at producere store mængder stivelse og fedt inde i cellerne (f.eks. ved at udsulte dem for visse næringsstoffer eller stresse dem med lys om natten). På AAU-Energi Teknologi arbejder vi med en mikroalgae (Chlorococcum sp.) der er godt til at danne fedt og stivelse i cellerne. I dette projekt skal algerne, der er dyrket i photo-bioreaktorer, undersøges i forhold til deres renhed og indholdsstoffer. Efter høstning af algerne undersøges renheden ved mikroskopering. Derefter ødelægges cellemembranen f.eks. ved ultrasonikering, og der anvendes ekstraktion til at trække sukkerstoffer og fedt ud af cellemassen. Der måles på hvor meget sukker og fedt der kan udtrækkes, og der kan evt. beregnes hvor meget biofuels der kan produceres ud fra den fundne mængde.

Faglig relevans: Kemi, Bioteknologi, Mikrobiologi

Nøgleord: Fermentering

Forberedelse: individuelt

Tidspunkter for besøget: I SRP/SOP perioden og aftales med kontaktperson

Maks. antal personer: 2 - 3

Besøgets varighed: 1 – 2 dage

Mødested: AAU campus Esbjerg. Aftales med kontaktperson

Kontaktperson:  gymnasieportalen@adm.aau.dk, Tanmay Chaturvedi, AAU Energi. 

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag: Vi anbefaler et forudgående møde med læreren/vejlederen og kontaktpersonerne,  hvor vi aftaler nærmere. Der vil blive uddelt en øvelsesvejledning og der vil være tekniker hjælp under hele øvelsen.
Vi har kantine på universitetet, og der vil være adgang til internet så der kan arbejdes med projektet i eventuelle pauser

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi