Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Vedvarende energi og flydende vindmøller

Institut for Byggeri, By og Miljø

Gymnasieopgaver

Vedvarende energi og flydende vindmøller

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: I takt med den stigende globale udvikling er der opstået et kraftigt behov for reduktion af brugen af fossile brændstoffer til energiproduktion. Vedvarende energikilder har i de sidste årtier undergået massiv forskning og udvikling, og i dag er vindmølleindustrien moden og implementeret. I et forsøg på at øge vindenergiens bidrag i den samlede energiproduktion, bliver der i dag forsket i anvendelsen af flydende vindmøller, da disse kan anvendes på lokaliteter, som tidligere har været utilgængelige. Aalborg Universitet er involveret i netop denne forskning og bidrager til udvikling og test af vindmøllefundaments konstruktion. I forbindelse med SRP/SOP kan der afholdes besøg på AAU, hvor der gives introduktion til temaet, med efterfølgende laboratorieforsøg. Forsøgene kan omhandle simpel test af et flydende vindmøllefundamentkoncept med indsamling af relevant laboratoriedata omhandlede konstruktionen (ikke energiproduktion), som efterfølgende kan bruges i projektet. Relevante temaer kan være bølgepåvirkninger, konstruktionens bevægelse, forankring mv.

Faglig relevans: Besøget og dets aktiviteter er primært relevant for fysik, men kan også henvende sig til teknologi.

Nøgleord: Vedvarende energi, vindenergi, fysik, dynamik, offshore, forankring, laboratorieøvelser.

Forberedelse: Ikke påkrævet.

Tidspunkter for besøget: Kan aftales med kontaktperson.

Maks. antal personer: 30, eller efter aftale.

Besøgets varighed: En halv dag, eller efter aftale.

Mødested: Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø. Nærmere kan aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Thomas Lykke Andersen, Institut for Byggeri, By og Miljø

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag: Nøjere beskrivelse af aktiviteten kan fremsendes efter aftale. 

Link til relevante  udviklere: