Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Hvor farlige er bilisterne i trafikken?

Institut for Byggeri, By og Miljø

Gymnasieopgaver

Hvor farlige er bilisterne i trafikken?

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: Sammen med en forsker tages der opstilling på en vej med en radarpistol. Vi måler hastigheden på en række biler på vejen. Efterfølgende optegnes frekvenskurve og sumkurve for observationerne og der beregnes middelhastighed, spredning, fraktiler og maksimum hastigheder.

Den fundne middelhastighed sammenlignes med en tidligere målt hastighed på vejen og med en t-test afgøres det, om der er signifikant forskel i de to hastigheder.

Endvidere vurderes hastighedsændringens effekt på ulykkesrisikoen det pågældende sted ved anvendelse af Elviks Powerformlen.

På baggrund af teorier om hastighed og tilskadekomst diskuteres de fundne resultater.

Faglig relevans: Fysik og Matematik

Nøgleord: Trafiksikkerhed, opbremsninger, hastigheder

Forberedelse: Eleven bør have læst op på emnerne frekvenskurve og sumkurve for observationerne og begreberne middelhastighed, spredning, fraktiler. T-test er vist ikke en del af gym-pensum, så her vil forskeren give eleven en kort introduktion.

Tidspunkter for besøget: Kan aftales med kontaktperson

Maks. antal personer: Op til 10 personer ad gangen – flere elever giver mulighed for målinger flere forskellige veje

Besøgets varighed: En halv dag

Mødested: Kan aftales med kontaktperson

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Rasmus Øhlenschlæger, BUILD