Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Bygningsdesign med henblik på optimalt indeklima

Institut for Byggeri, By og Miljø

Gymnasieopgaver

Bygningsdesign med henblik på optimalt indeklima

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: Komfort og indeklimaet i et rum afhænger i høj grad af bygningsdesignet og rumdesignet. Vinduernes placering og orientering har stor indflydelse på vores oplevelse af det termisk, atmosfæriske og visuelle indeklima, mens materialevalg i rummet har stor indflydelse på vores termiske, atmosfæriske og akustiske indeklima. Et rum bør designes efter at skabe gode rammer for brugeren med henblik på alle indeklimaformerne. Målinger af indeklimaet fortages i et rum hvor rummets indretning/design kan ændres for at skabe et godt indeklima som kan sammenholdes med, hvad deltagerne oplever i rummet.

Faglig relevans: Fysik, Matematik, Teknikfag

Nøgleord: Måleteknik, indeklimamåling, rumdesign, rumopbygning, indeklimasansning

Forberedelse: Læse om laboratoriesikkerhed, måleteknik og teori om indeklima

Tidspunkter for besøget: løbende, kan aftales med kontaktperson

Maks. antal personer: 5 personer pr. hold

Besøgets varighed: 1-2 dage

Mødested: aftales med kontaktperson

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Martin Frandsen, BUILD

Evt. detaljeret beskrivelse / Bilag: Samlet set består indeklimaet af 4 dele - det termiske, som omhandler vores oplevelse af temperaturforhold, det atmosfæriske, som handler om luftkvaliteten, det visuelle, som omfatter lys og farve og det akustiske, som omhandler lydforholdene. Alle disse har en fysisk og psykisk påvirkning af mennesket i rummet.

Ved dimensionering af en bygning er det vigtigt at medregne disse faktorer fordi visse tiltag påvirker én del positivt, men andre dele negativt.

Øvelsen går ud på at opleve de forskellige typer indeklima på egen krop og dermed selv kunne sætte ord på, hvad de omhandler. Disse oplevelser fra egen krop kan sættes sammen med målinger af indeklimaet. Formålet med forsøgene er at få en oplevelse af, hvad godt indeklima er, og hvordan de forskellige indeklimatyper kan forbedres i et rum.

Øvelserne vil foregå i laboratorier på Thomas Manns Vej 23 i Aalborg. Her vil der være mulighed for at møde studerende. Eleverne skal selv have madpakke med og evt. sikkerhedssko til at begå sig i laboratorierne, hvis de selv har det.