Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Ansigtsgenkendelse & Kunstig Intelligens (AI)

Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Gymnasieopgaver

Ansigtsgenkendelse & Kunstig Intelligens (AI)

Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Kort beskrivelse af aktiviteten: Teknologier som Ansigtsgenkendelse og Kunstig Intelligens fylder mere og mere i den offentlige debat og forventes at få en ganske stor indflydelse på fremtidens samfund. Tænk blot på hvordan din telefon nu kan genkende dit ansigt, eller på hvorfor politiet opsætter nye overvågningskamera rundtomkring i samfundet. Men hvordan virker disse teknologier egentlig?  Og hvilke etiske dilemmaer følger der med den slags teknologier?

Karakter af besøgets indhold: Foredrag om hvordan AI og Ansigtsteknologierne fungerer. Præsentation af forskellige samfundsmæssige og etiske udfordringer som følger med sådanne teknologier – efterfulgt af diskussion af, hvordan sådanne teknologier påvirker samfundet og individet nu og i fremtiden. Vægten mellem teknologi og etik kan tilpasses i forhold til de enkelte klasser og deres ønsker/behov.

Faglig relevans: Teknologi, Samfundsfag, Matematik, Kommunikation/IT

Nøgleord: AI, Kunstig Intelligens, Etik, Ansigtsgenkendelse, Kameraovervågning, Algoritmer

Forventet niveau: Kan tilpasses alle niveauer i gymnasiet

Forberedelse: Som udgangspunkt behøves ingen forberedelse. Men kan tilpasses til den enkelte ved fx at læse/arbejde med baggrundsmateriale og/eller se relevante film.

Udbytte: Afhænger af vægtningen, men som udgangspunkt vil eleverne opnå en forståelse for AI teknologier samt de medfølgende etiske og samfundsmæssige udfordringer. Ydermere vil eleverne opnå en forståelse for, hvad der skal til, for at de selv kan designe og udvikle sådanne teknologier gennem deres fremtidige uddannelse.

Maks. antal personer: Besøget kan tilpasses antallet af elever – dog minimum 10.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag – kan evt. følges op med debat om opgaver, som eleverne laver med udgangspunkt i besøget.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Professor Thomas Moeslund, Sektion for Media Teknologi

Detaljeret beskrivelse / Bilag: For inspiration henvises til denne video:

thumbnail

Ansigtsgenkendelse og kunstig intelligens

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Ansigtsgenkendelse og kunstig intelligens