Uddannelsesnetværk på AAU

I uddannelsesnetværkene på Aalborg Universitet mødes forskere og undervisere fra AAU med undervisere fra de gymnasiale institutioner og øvrige korte, mellemlange og videregående uddannelser.

Typiske aktiviteter i AAU’s uddannelsesnetværk er: faglige temadage eller gå-hjem-møder, erfaringsudveksling om pædagogiske metoder, besøg på de enkelte institutioner, mulighed for deltagelse i undervisningsforløb, etablering af praktikordning for studerende, informationer via nyhedsbreve og generel dialog på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og Formidling (NUF)

Netværket Uddannelse og Formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur, og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.
 

Kontakt netværket

SAMFunderviser.dk

SAMFunderviser.dk er et netværk for undervisere i samfundsfag, som vil være ajour med den nyeste forskning inden for politik og samfundsfag. Og samtidig et netværk, der giver undervisere på AAU et indblik i de krav og forventninger, der stilles til nutidens og fremtidens kandidater i samfundsfag.
 

Kontakt netværket