Uddannelsesnetværk på AAU

I uddannelsesnetværkene på Aalborg Universitet mødes forskere og undervisere fra AAU med undervisere fra de gymnasiale institutioner og øvrige korte, mellemlange og videregående uddannelser. Typiske aktiviteter i AAU’s uddannelsesnetværk er: faglige temadage eller gå-hjem-møder, erfaringsudveksling om pædagogiske metoder, besøg på de enkelte institutioner, mulighed for deltagelse i undervisningsforløb, etablering af praktikordning for studerende, informationer via nyhedsbreve og generel dialog på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesnetværk på AAU

I uddannelsesnetværkene på Aalborg Universitet mødes forskere og undervisere fra AAU med undervisere fra de gymnasiale institutioner og øvrige korte, mellemlange og videregående uddannelser. Typiske aktiviteter i AAU’s uddannelsesnetværk er: faglige temadage eller gå-hjem-møder, erfaringsudveksling om pædagogiske metoder, besøg på de enkelte institutioner, mulighed for deltagelse i undervisningsforløb, etablering af praktikordning for studerende, informationer via nyhedsbreve og generel dialog på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og formidling(NUF)

Netværket Uddannelse og Formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur, og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Netværk om undervisning og formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur. Og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Netværkets formål

Formålet med netværket er at formidle og diskutere den nyeste viden inden for Dansk, Engelsk og Tysk litteratur, sprog, tv, reklame og nye medier. Omdrejningspunktet for netværket er undervisning og formidling af fagområderne såvel enkeltvis som komparativt. Der lægges ved netværkets arrangementer vægt på, at deltagerne får ”noget med hjem”, som kan anvendes i egen undervisning eller formidling.

Netværkets målgruppe

Målgruppen for netværket er undervisere i dansk og fremmedsprog på handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, læreruddannelser og universitetet samt formidlere i den private og offentlige sektor. Der afholdes typisk tre netværksmøder årligt à 2 timers varighed. Netværket gør primært brug af undervisere og forskere fra AAU, som præsenterer og debatterer egen forskning.

Fagligt indhold

Netværkets faglige indhold planlægges af en styregruppe, der består af repræsentanter fra forskellige institutioner og fagområder. Deltagelse i netværket er gratis.

Kontakt netværket

Kommende arrangementer

 

MULTIMODALITET OG REKLAMEANALYSE - Arrangementet er aflyst
af lektor i dansk sprog, Laura Bang Lindegaard

TIDSPUNKT: 24.03.2022 kl. 16.00 - 18.00

Beskrivelse

Den Halliday-inspirerede grammatik beskriver sprogets kommunikative ressourcer kontekstuelt og funktionelt. Dette er udgangspunktet for den multimodale socialsemiotik (Kress & van Leeuwen) som fokuserer på hvordan forskellige typer af ressourcer (fx tekst og billede) bidrager til den samlede betydning for multimodale tekster, og den multimodale socialsemiotik foreslår at man kan tale om at billeder har en grammatik – ligesom verbalsproget har det.

I oplægget introducerer jeg til den multimodale socialsemiotik og til forskellige greb til analyse af stillbilleders betydningsdannelse, og med inspiration fra Iedemas arbejde med film og TV ser vi desuden på hvordan socialsemiotikken kan danne udgangspunkt også for analyse af levende billeder. Vi gennemgår således tekstens visuelle elementer (fx ikonografi, synlighed/prægnans, transitivitet og modalitet) og komposition (fx informationsværdi, synlighed, framing), og vi prøver grebene af i små analyser af forskellige typer af reklamer (stillbilleder og TV-reklamer). Herigennem giver oplægget inspiration til hvordan man kan arbejde med multimodalitet og reklameanalyse i en undervisningssammenhæng.

Pris
Gratis

Arrangør
Netværk om undervisning og formidling (NUF)

Adresse
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, lokale 3.135, 9220 Aalborg Øst

Tidligere arrangementer