Spring til indhold

Uddannelsesnetværk på AAU

I uddannelsesnetværkene på Aalborg Universitet mødes forskere og undervisere fra AAU med undervisere fra de gymnasiale institutioner og øvrige korte, mellemlange og videregående uddannelser. Typiske aktiviteter i AAU’s uddannelsesnetværk er: faglige temadage eller gå-hjem-møder, erfaringsudveksling om pædagogiske metoder, besøg på de enkelte institutioner, mulighed for deltagelse i undervisningsforløb, etablering af praktikordning for studerende, informationer via nyhedsbreve og generel dialog på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesnetværk på AAU

I uddannelsesnetværkene på Aalborg Universitet mødes forskere og undervisere fra AAU med undervisere fra de gymnasiale institutioner og øvrige korte, mellemlange og videregående uddannelser. Typiske aktiviteter i AAU’s uddannelsesnetværk er: faglige temadage eller gå-hjem-møder, erfaringsudveksling om pædagogiske metoder, besøg på de enkelte institutioner, mulighed for deltagelse i undervisningsforløb, etablering af praktikordning for studerende, informationer via nyhedsbreve og generel dialog på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og formidling(NUF)

Netværket Uddannelse og Formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur, og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Netværk om undervisning og formidling (NUF) er et uddannelsesnetværk, der dækker fagområderne Dansk, Engelsk og Tysk. Netværket er et forum for viden- og erfaringsudveksling, hvor undervisere i den nordjyske uddannelsessektor kan komme på forkant med den nyeste forskning inden for litteratur, sprog, medier og kultur. Og hvor forskere og undervisere på AAU kan få indblik i de krav og forventninger, der stilles til tidssvarende uddannelser og til de kandidater, der uddannes fra universitetet.

Netværkets formål

Formålet med netværket er at formidle og diskutere den nyeste viden inden for Dansk, Engelsk og Tysk litteratur, sprog, tv, reklame og nye medier. Omdrejningspunktet for netværket er undervisning og formidling af fagområderne såvel enkeltvis som komparativt. Der lægges ved netværkets arrangementer vægt på, at deltagerne får ”noget med hjem”, som kan anvendes i egen undervisning eller formidling.

Netværkets målgruppe

Målgruppen for netværket er undervisere i dansk og fremmedsprog på handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, læreruddannelser og universitetet samt formidlere i den private og offentlige sektor. Der afholdes typisk tre netværksmøder årligt à 2 timers varighed. Netværket gør primært brug af undervisere og forskere fra AAU, som præsenterer og debatterer egen forskning.

Fagligt indhold

Netværkets faglige indhold planlægges af en styregruppe, der består af repræsentanter fra forskellige institutioner og fagområder. Deltagelse i netværket er gratis.

Kontakt netværket

Arrangementer

Kommende arrangementer

Kan man undervise i køn og ligestilling med tv-serier? ved Kim Toft Hansen

TIDSPUNKT: 28. september kl. 16.00-18.00

Beskrivelse

I Danmark og Skandinavien er det en udbredt trend, at serier målrettet unge inkluderer et fokus på kønsrollemønstre og identitetsdannelse. Serier som SKAM, Maskulin, Ondt i røven, Doggystyle eller Killjoy inddrager køn og ligestilling som centrale dele af fortællingerne. I dette oplæg introducerer jeg til, hvordan EU-forskningsprojektet GEMINI (2023-25) som et større internationalt projekt sætter fokus på kønsrepræsentation i tv- og webserier med henblik på udviklingen af undervisningsmateriale til europæiske gymnasieskoler.

Jeg vil fortælle om, hvordan vi kortlægger unges seriepraksis gennem fokusgrupper og surveys, og hvordan vi arbejder med de danske kreative industriers interesse i at producere indhold om køn og ligestilling til netop unge som målgruppe. I oplægget vil jeg også vise, hvordan denne målgruppe er en særlig svær og bevægelig gruppe seere, der har ændret radikalt på, hvordan serielt indhold ses og bruges. Jeg vil også vise, hvordan specifikke serier fungerer som et pædagogisk redskab til at undervise i filmstil såvel som mere sociokulturelle kønsperspektiver.

Pris
Gratis

Arrangør
Netværket Uddannelse og Formidling (NUF)

Adresse
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

Tidligere arrangementer