Spring til indhold

Kontaktråd for rektorer

Aalborg Universitet oprettede i 2011 et kontaktråd med rektorer i gymnasiesektoren (STX, HHX, HF, VUC, Studenterkursus og HTX) i Nordjylland. Kontaktrådet skal bidrage til at kvalificere og udvikle samarbejdet mellem AAU og de gymnasiale institutioner.

Kontaktråd for rektorer

Aalborg Universitet oprettede i 2011 et kontaktråd med rektorer i gymnasiesektoren (STX, HHX, HF, VUC, Studenterkursus og HTX) i Nordjylland. Kontaktrådet skal bidrage til at kvalificere og udvikle samarbejdet mellem AAU og de gymnasiale institutioner.

På møderne i kontaktrådet udveksler medlemmerne erfaringer og drøfter initiativer og tendenser med relation til uddannelse, forskning og formidling. Hvert møde er bygget op om et tema, der belyses via praktiske erfaringer og teoretiske oplæg.

Eksempler på temaer er:

 • Tema 2011: Aalborg Universitets samarbejde med gymnasiesektoren
 • Tema 2012: Forsknings- og udviklingssamarbejde mellem nordjyske gymnasier og AAU Universitet med fokus på innovation og talentudvikling
 • Tema: 2013: Studieparathed
 • Tema 2014: Ungdomskultur
 • Tema 2015: Matematik
 • Tema 2016: Oplæg v. professor Svend Brinkmann, "Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang"
 • Tema 2017: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU
 • Tema 2018: Det Humanistiske Fakultet
 • Tema 2019: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Tema 2021: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

  I tilknytning til kontaktrådet er der nedsat en følgegruppe af rektorer, der forbereder årets møder og desuden kan komme med forslag til nye initiativer, ændring af praksis eller fokusområder af relevans for gymnasiesektoren.

Kontaktrådet afholder møde hvert efterår, og alle nordjyske rektorer inviteres.