Spring til indhold

Besøg

Når der går sundhed i idræt

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Besøg

Når der går sundhed i idræt

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Kort beskrivelse af aktiviteten: De fleste af os kender følelsen af, at en stemme siger: ”Du burde løbe en tur/ tabe dig i vægt” og lignende. Medierne bombarderer os med de samme budskaber. Sundhed er blevet en ny ideologi i vores samfund, og idræt bliver ofte præsenteret som et værktøj til at opnå sundhed. Mens idræt har et unikt potentiale for at bidrage til både fysisk og mental, såvel som social sundhed, så kan et overdrevent fokus på sundhed og fysisk aktivitet have de modsatte effekter. I dette forløb vil du få indblik i kritisk teoretiske perspektiver på den aktuelle samfundsudvikling og blive præsenteret for idræt som en mangfoldig størrelse i teori og praksis.

Karakter af besøgets indhold: 

  • Refleksionsøvelse; hvilken rolle spiller sundhed og fysisk aktivitet i vores hverdag?
  • Oplæg om sundhed som begreb og ideologi, samt betydning for aktuel forståelse af idræt.
  • Praktiske idrætsøvelser med fokus på bl.a. bevægelsesglæde, leg og fællesskab.

Faglig relevans: Idræt og samfundsfag

Nøgleord: Sundhed, idræt, konkurrencestat, præstationskultur.

Forventet niveau: Relevant for alle niveauer

Forberedelse: Ingen

Udbytte: Deltagerne vil få mulighed for at reflektere over den rolle, som sundhed spiller i deres eget liv og i samfundet, samt få kendskab til teoretiske perspektiver, der kan bidrage til en nuanceret forståelse af idræt og sundhed. Samtidig vil deltagerne få indblik i nogle af de problemstillinger og temaer, der bliver behandlet på den samfundsvidenskabelige del af idrætsuddannelsen.

Maks. antal personer: ca. 20-60 personer

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Aftales med kontaktperson.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontakt: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Sine Agergaard, Idrætsvidenskab, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet