Spring til indhold

Besøg

Motiver for fysisk aktivitet og idræt

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Besøg

Motiver for fysisk aktivitet og idræt

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Kort beskrivelse af aktiviteten: Eleverne bliver præsenteret for en kort definition af motivation og skal efterfølgende identificere egne og andres motiver for at være fysisk aktive/dyrke idræt. Gennem øvelser vil disse motiver blive koblet til forskellige teorier om motivation. Videre skal eleverne i mindre grupper udvikle og afprøve regler og spillemåder i udvalgte idrætsdiscipliner, der tilgodeser så mange af elevernes motiver som muligt.

Lektionen slutter med en diskussion af de udfordringer, som en idrætsunderviser står overfor, når et helt hold af spillere skal motiveres til en given aktivitet. Hertil vil eleverne blive præsenteret for pædagogiske begreber og idrætsmodeller, der kan bidrage til at imødekomme flere forskellige motiver på én gang.

Karakter af besøgets indhold: Eleverne vil blive præsenteret for motivation som et gennemgående tema i workshoppen, som vil bestå af teori, såvel som praksis.

Faglig relevans: Idræt og psykologi

Nøgleord: Motivation, motiver, træning, spilhjul, differentiering

Forventet niveau: 3.g.

Forberedelse: Ingen.

Udbytte: Eleverne får skærpet deres opmærksomhed på, at de alle har forskellige motiver for at dyrke idræt/ være fysisk aktive, og at der findes idrætsmodeller, som kan rumme forskellige motiver i samme aktivitet.

Maks. antal personer: ca. 25 (en skoleklasse)

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Aftales med kontaktperson.

Mødested: Aftales med kontaktperson. Sandsynligvis Gigantium

Kontakt: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Niels Nygaard Rossing og Lars Domino Østergaard, Idrætsvidenskab, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet