Spring til indhold

Besøg

Tilfældige tal og binomialtest vha. simulationer

Institut for Matematiske Fag

Besøg

Tilfældige tal og binomialtest vha. simulationer

Institut for Matematiske Fag

Kort beskrivelse af aktiviteten: Hypotesetest i binomialfordelingen kan foretages på mange måder. Her vil vi fokusere på en simulationsbaseret tilgang. For at gøre det, skal man bruge tilfældige tal. Foredraget vil derfor introducere tilfældige tal og hvordan de fremkommer på en computer. Dernæst vil hypotesetest i binomialfordelingen beskrives med henblik på at kunne foretage den vha. simulationer.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag og eksperimenter

Faglig relevans: Matematik

Nøgleord: Hypotesetest, binomialfordeling, tilfældige tal

Forventet niveau: 3.g A-niveau i matematik med viden om Binomialfordelingen (kan evt. aftales med kontaktpersonen).

Forberedelse: Medbring computer med strømforsyning og med et regnearksprogram installeret (fx Libre Office).

Udbytte: Eleverne er velkomne til at tage udleverede programmer med sig hjem til videre selvstændige studier.

Maks. antal personer: 60 (under forudsætning af at passende lokale er ledigt)

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Besøget vil vare ca. 2-4 timer og aftales nærmere med kontaktpersonen.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Mikkel Meyer Andersen, Institut for Matematiske Fag