Spring til indhold

Besøg

Symmetri - i natur, kunst og matematik

Institut for Matematiske Fag

Besøg

Symmetri - i natur, kunst og matematik

Institut for Matematiske Fag

Kort beskrivelse af aktiviteten: Ikke al matematik handler om beregninger. Et godt eksempel herpå er iagttagelse of udnyttelse af symmetri – i natur, kunst og matematik. Vi fokuserer på symmetriske mønstre (”tapeter”) i planen (2D). Hvad vidste kunstnere fra Alhambra i Granada om det? Hvordan tegnede M.C. Escher sine mønstre? Hvordan kan man selv fremstille dem - i hånden eller især online? Hvilke muligheder og begrænsninger er der? Og måske: Hvordan ser det ud i rummet (3D) – når man undersøger eller frembringer krystaller?

Karakter af besøgets indhold: Foredrag og eksperimenter på computer. Elever skal gerne have PC med. Detaljer aftales med Martin Raussen.

Faglig relevans: Først og fremmest matematik.

Nøgleord: Geometriske transformationer: Parallelforskydninger, drejninger, spejlinger (fortrinsvis i planen). Symmetritransformationer. Introduktion til gruppebegrebet. Eksperimentel fremstilling af mønstre.

Forventet niveau: A- eller B-niveau; vi tilpasser til forudsætninger. En vis fortrolighed med vektorregning (i det mindste i planen) forudsættes.

Forberedelse: Foredraget tilpasses forudsætningerne. En god baggrund i vektorgeometri er en fordel. 

Udbytte: Aktiviteten skal sætte elever i stand til at gå ”ud over” vektorregning: at bruge transformationer legende og ”kunstnerisk”. Desuden give dem en ide om hvad klassifikation betyder, og hvordan symmetriargumenter bidrager til at gennemføre den.

Maks. antal personer: To klasser med lærer som kan hjælpe under elevernes eksperimenter på computer.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 2-3 timer.

Mødested: Skjernvej 4a, 9220 Aalborg Øst eller efter aftale

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Martin Raussen, Institut for Matematiske Fag

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Introduktion til tapetgrupper specielt Software.