Spring til indhold

Besøg

Store uløste problemer i matematik

Institut for Matematiske Fag

Besøg

Store uløste problemer i matematik

Institut for Matematiske Fag

Kort beskrivelse af aktiviteten: Matematikken vokser hele tiden. Nye resultater bevises, formodninger afkræftes, nye teorier udvikles. Der er formodninger, som matematikerne har forsøgt at bevise eller modbevise i flere hundrede år. Mest kendt er nok Fermats sætning, men i de senere år er der kommet nye resultater om både primtalspar, om Goldbachformodningen og om Poincareformodningen. Foredraget vil give eksempler på disse og andre store uløste problemer og lidt om, hvad de nyere resultater siger. Også de syv milleniumproblemer vil blive omtalt. Fokus vil være på de problemer, der handler om tallene, primtal eksempelvis. Dem kan man forholdsvis let forklare. Selvom vi ikke kan løse dem.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag og eventuelt øvelser

Faglig relevans: Matematik

Nøgleord: Primtal, fuldkomne tal, Mersenne primtal, primtalsfordelingsfunktionen, Milleniumproblemerne, Hilberts problemer.

Forventet niveau: B-niveau 2g. Hvis det er 3g A-niveau tages der udgangspunkt i dette niveau.

Forberedelse:  Nej

Udbytte: Et nyt blik på matematikken. Som en aktiv disciplin med mange uløste spørgsmål. Mulighed for matematikhistorisk emne med udgangspunkt i dette.

Maks. antal personer:  Ikke nogen grænse andet end muligheden for et stort nok auditorium.

Tidspunkter for besøget:  Aftales med kontaktpersonen

Besøgets varighed: To timer, hvis der ikke er øvelser.

Mødested: Skjernvej 4a eller efter aftale med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Lisbeth Fajstrup, Institut for Matematiske Fag