Spring til indhold

Besøg

Medier og historie

Lagt online: 06.09.2023

Institut for Kultur og læring

Kort beskrivelse af aktiviteten: 
Forholdet mellem medier og historie er et omdiskuteret felt. Når nu film eller serier om historiske emner udgives, debatteres disse gerne ud fra, om de retvisende ift. historiske fakta, eller om de i stedet prioriterer nogle dramatiske funktioner i stedet.

Selvom medievidenskab og historie på denne måde kan møde hinanden i kritisk debat, er begge fag også afhængige af hinanden. Historisk viden er afhængig af fortolkning af medieringer af fortiden, mens medievidenskab i sig selv også af en adgang til historisk viden om fortidens praksisser og kommunikationsmåder.

Dette tilbud introducerer gymnasieeleverne til seks forskellige måder at arbejde med forholdet mellem medier og historie: 1) som spejl, 2) som industri, 3) som stil og fortælling, 4) om fagligt mødested, 5) som læringsrum og 6) som arkiv. Eleverne lærer at arbejde i krydsfeltet mellem medievidenskab og historiefagets interesse i viden om fortiden.

Emnefeltet og aktivitet kan tilrettelægges, så case-materiale og faglig orientering retter sig efter undervisning i enten Dansk eller Engelsk samt en kombination.

Faglig relevans: Dansk, Historie, Engelsk.

Nøgleord: Medier, historie, læring, fortiden, historiebrug.

Forberedelse: Ingen forberedelse påkrævet.

Maks. antal personer: Besøget kan tilrettelægges efter antal. Dog minimum 10. 

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 5-7 timer (afhængig af deltagere)

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Kim Toft Hansen, Lektor, Institut for Kultur og Læring..