Spring til indhold

Gymnasieopgaver

Genkender du et digt, når du ser et?

Institut for Kultur og Læring

Gymnasieopgaver

Genkender du et digt, når du ser et?

Institut for Kultur og Læring

Kort beskrivelse af aktiviteten: Hvis man tror, at digte primært er noget, der skrives i fast metrisk form, og som man finder i gamle, støvede bøger, så tager man fejl. Igennem de seneste årtier har poesien i stigende grad fundet vej ud over bogens grænser og udviklet alternative udtryksformer. Foruden eksperimenter med forskellige lyriske former og bogformater, er digital poesi, lyd&lyrik, poetiske installationer, poetry slam og digtoplæsninger kommet til at præge vores opfattelse af den lyriske genre. Vi skal undersøge, hvad der sker, når ordene ikke længere står isolerede på papirsiden, men akkompagneres af billeder og musik, performes på en scene eller udfolder sig på websides og gennem sociale medier.

Også forestillingen om lyrikken som et medie for dybe sjælelige udtryk hos en unik digterskikkelse har ændret sig markant i det 21. århundrede. I montager og konceptuelle tekster sammensætter de nye digtere fragmenter af ikke poetiske tekster og skaber ofte politisk slagkraftige tekster om køn, sygdom, race, sociale forskelle, krig, klima og migration.

På dette kursus skal vi dykke ned i de mange spændende måder, som poesien udtrykker sig på i disse år. Vi vil prøve at besvare spørgsmålene: Hvad er det, der gør, at poesi er så fleksibel og innovativ en genre? Hvorfor har lyrikken en særlig evne til at reagere på og udtrykke sig om presserende psykologiske, sociale og politiske problemer? Hvorfor er det poetiske sprog interessant at beskæftige sig med? Og hvorfor er der så mange, der er vilde med poesi – også selvom de måske ikke selv ved det?

Faglig relevans: Dansk, sprogfag, mediefag

Nøgleord: Lyrik, genrer, medier, kunstarter

Forventet niveau: Kan tilpasses alle niveauer i gymnasiet

Forberedelse: Ingen forberedelse påkrævet.

Udbytte: Den enkelte elev vil gennem en kombination af læreroplæg, mindre gruppearbejder og fælles samtale få indsigt i de mange forskellige, nyskabende og interessante måder, som samtidspoesien udvikler sig på, ligesom kurset vil lægge op til en refleksion over genrens særlige potentiale.

Maks. antal personer: Besøget kan tilrettelægges efter antal. Dog minimum 10 personer. 

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 5-7 timer (afhængig af deltagere)

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk – Peter Stein Larsen, Professor, Institut for Kultur og Læring. Louise Mønster, Lektor, Institut for Kultur og Læring.