Spring til indhold

Besøg

Musik, lydproduktion og ensembleledelse

Lagt online: 06.09.2023

Institut for Kommunikation og Psykologi

Kort beskrivelse af aktiviteten: 
Forandringer i den måde musik praktiseres og anvendes er bl.a. knyttet til fremkomsten af nye teknologier og nye måder at være sammen på som mennesker. Således er musikfaget i konstant udvikling for at tilpasse sig nye tendenser. Indholdet af dette tilbud har fokus på aktuelle tilgange til musikudøvelse og musikforbrug, herunder musikfagets rolle i dagens samfund. Eleverne vil bl.a. blive introduceret til lydbrandingstrategier, grundlæggende lydproduktionsteknikker, og forskellige tilgange til ensembleledelse.

Besøgets karakter:
Et besøg kan bestå af tre dele: (1) en forelæsning vedrørende musik og lydbranding, herunder hvordan musik og lyd kan anvendes til at markedsføre virksomheder, produkter og tjenesteydelser; (2) en praktisk workshop i arrangement og sammenspil eller rytmisk korledelse og -sang; (3) endnu praktisk workshop, der involverer teknologier til optagelse og produktion af musik og lyd i et lydstudie. Besøgets præcise karakter kan tilpasses efter behov eller ønsker fra den deltagende klasse.

Faglig relevans: Musik, Musik- og lydproduktion

Nøgleord: Musik, Lydbranding, Lydproduktion, Arrangement og sammenspil, Rytmisk korledelse og -sang.

Forventet niveau: Kan tilpasses alle klassetrin på gymnasiet

Forberedelse: Ingen forberedelse er påkrævet, men læsemateriale og relevante videoer kan leveres baseret på klassens behov eller ønsker.
Udbytte: Dette afhænger af besøgets karakter. Eleverne vil få indsigt i aktuelle temaer indenfor musikfaget, fx hvilken rolle musik indtager i kommercielle sammenhænge, grundlæggende teknikker indenfor lyd- og musikproduktion, og forskellige tilgange til kor- og ensembleledelse

Maks. antal deltagere: Besøget kan tilrettelægges efter antal. Dog minimum 10.

Besøgstider: Aftales med kontaktpersonen.

Besøgets varighed: 3 timer (afhængig af antal deltagere).

Mødested: Aftales med kontaktpersonen.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Mads Walther-Hansen, lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi