Spring til indhold

Besøg

Varmepumper og andre termiske maskiner

Institut for Energi

Besøg

Varmepumper og andre termiske maskiner

Institut for Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: Omkring 40% af det samlede energiforbrug i Danmark bliver brugt til opvarmning. I takt med udfasning af fossile brændsler bliver varmeforsyningen elektrificeret i form af indfasning af eldrevne varmepumper. Både i private hjem, i fjernvarmeforsyningen og i virksomheder. Udover at skulle levere varme skal varmepumperne også bidrage til at udjævne forskellen mellem den el som produceres af vindmøller og solceller og elforbruget.

Karakter af besøgets indhold:  Foredrag og demonstration af køle- og varmemaskiner hvor der undervejs laves demonstration af eksempler på teknologier til konvertering mellem varme og elektricitet.

Faglig relevans: Besøget er relevant i forhold til fysik- og teknologiundervisning omkring energi og den grønne omstilling.

Nøgleord: Termodynamik, køle- og varmemaskiner, Termisk energilagring.

Forventet niveau: Foredraget kan tilpasses det niveau, som eleverne møder op med fra. Dvs. fra 9. / 10. klasse i folkeskoletrin til gymnasieniveau.

Forberedelse: Grundlæggende kendskab til stofegenskaber vil være en fordel. Ellers tilpasses foredraget efter behovet.

Udbytte: Grundlæggende forståelse af de termiske processer som indgår i varme- og kølemaskiner, herunder faseskift.

Maks. antal personer: 30.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Denne lektion vil have en varighed på omkring 2 timer.

Mødested: AAU Energi, Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Ø. Nærmere aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Carsten Bojesen, AAU Energi.

Praktiske forhold: Eleverne skal medbringe PC, eller lommeregner og noget at skrive på.

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi