Spring til indhold

Besøg

Rundvisning i Flowlab på Institut for Energi

Institut for Energi

Besøg

Rundvisning i Flowlab på Institut for Energi

Institut for Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: I Flowlab på Institut for Energi kan vi måle på strømning af luft omkring forskellige objekter. Det kan være vingeprofiler, golfbolde, tennisbolde og cylindere. Objekterne placeres i en af de to vindtunneller i flowlab. Strømningen af luft omkring objekterne fører til en kraftpåvirkning, der kan måles, og hastigheden af flowet i forskellige punkter kan måles ved hjælp af partikler i luften, laser og et kamera.

Karakter af besøgets indhold: Ved et besøg i Flowlab kan klassen få en rundvisning og introduktion til de forskellige eksperimenter, der kan udføres i vores Flowlab. Hvis det ønskes, kan rundvisningen tilpasses, så der lægges vægt på et af følgende eksperimenter:

Måling af kræfter på vingeprofil som funktion af angrebsvinklen (mulighed for at få data med hjem).
Måling af kræfter på golfbold eller lignende som funktion af strømningshastigheden (mulighed for at få data med hjem).
Grænselag på flad plade.
Trykfordeling omkring vingeprofil (til f.eks. fly eller vindmøller).
Introduktion til de laserbaserede måleteknikker Particle Image Velocimetry (PIV) og/eller Laser Doppler Velocimetry (LDA).  

Endeligt kan besøget indeholde en generel rundvisning i laboratorierne på energi sammen med vores decentrale studievejleder.

Faglig relevans: Besøget er primært relevant for fysik.

Nøgleord: Aerodynamik, kræfter, måleteknik, visualisering af flow ved hjælp af røg og laser.

Forventet niveau: Niveauet kan tilpasses, men vil passe bedst til 2.g eller 3.g eller HTX med fysik på A eller B-niveau.

Forberedelse: Materiale kan fremsendes til det eller de eksperimenter, der lægges vægt på.

Udbytte: Ved målinger af kræfter på objekter kan eleverne få data med hjem, som kan efterbehandles. Efterbehandlingen af data fra forsøget med kræfter på vingeprofil som funktion af angrebsvinklen kræver viden om trigonometri og vektorregning og lift- og dragkræfterne. Efterbehandling af data fra forsøg med måling af kræfter på andre objekter som funktion af hastigheden vil lægge op til diskussion af dragkraften, grænselag og turbulens.

Maks. antal personer: Maks. 10 personer af gangen. Da vindtunnellerne larmer, er der ikke mulighed for at lave flere parallelle forsøg i mindre grupper.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: En halv dag.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Henrik Sørensen, Anna Lyhne Jensen og Jakob Hærvig, AAU Energi

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi