Spring til indhold

Besøg

Fremtidens energisystemer

Institut for Energi

Besøg

Fremtidens energisystemer

Institut for Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: Der sker en rivende udvikling på energiområdet med introduktion af nye energisystemer, der går på tværs af mange forskellige energiformer (el, varme, transport, gas mm.), og som på samme tid skal sørge for et mere miljøvenligt energisystem og et mindre forbrug af energiressourcer. Der er også mange vedvarende nye energikilder som f.eks. vind, sol, biomasse mm. som skal sikre en fremtid helt uden fossile brændsler fra 2050.

Foredraget sætter fokus på fremtidens vedvarende energiformer, nye former for anvendelse af energi som f.eks. til elbiler, varmepumper og brint-produktion og hele sammenhængen mellem produktion og forbrug i fremtidens energisystem.

Der afsluttes med forsøg i laboratoriet med målinger på el-sparepærer og LED-pærer for at sammenligne deres forbrug med gammeldags glødepærer og se på, hvordan de påvirker el-nettet.

Karakter af besøgets indhold: Der startes med et foredrag på omkring 1 time. Derefter forsøg i laboratoriet med el-sparepærerne på ca. 30-45 min. Endeligt kan besøget indeholde en generel rundvisning i laboratorierne på energiteknik sammen med vores decentrale studievejleder.

Faglig relevans: Besøget er relevant i forhold til fysik og teknologiundervisning omkring energi.

Nøgleord: Energi, produktion og forbrug, fremtidens energisystem, elektriske beregninger af effekt, lavenergipærer, forsøg i laboratoriet.

Forventet niveau: Kan anvendes af alle årgange fra HTX eller gymnasiet, blot der er interesse for energitekniske forhold og der er fysik på c-niveau.

Forberedelse: Ingen forberedelse.

Udbytte: Viden om fremtidens energisystem samt data til at kunne lave en rapport omkring fordele og ulemper ved anvendelse af lav-energipærer.

Maks. antal personer: En klasse med maks. 30 personer, kan evt. laves sådan at foredraget holdes for en større gruppe, men at forsøgene deles op så der maks. er 20-30 i laboratoriet ad gangen (der arbejdes med forsøgsopstillinger med maks. 5 personer per opstilling).

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 2-3 timer inklusiv foredrag, forsøg og evt. rundvisning.

Mødested: Pontoppidanstræde, Aalborg, men aftales nærmere med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Birgitte Bak-Jensen, AAU Energi

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi