Spring til indhold

Besøg

Effektelektronik og den grønne omstilling

Institut for Energi

Besøg

Effektelektronik og den grønne omstilling

Institut for Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: I Danmark har vi et mål om at være CO2 neutrale i 2050. Sådan som det ser ud nu, så er der flere forskellige forhindringer der skal overkommes, før dette mål kan opnås. Dette er blandt andet udbygning af lagringsteknologier (Power-to-X), balancering af produktion og forbrug af el samt integration af bæredygtige energikilder mm. En bred vifte af ingeniørretninger skal ind over for at løfte denne opgave, og i dette oplæg bliver det forklaret, hvordan effektelektronik og kontrol/regulering kan være med til at bidrage til en samlet løsning. 

Karakter af besøgets indhold: Besøget starter med en introduktion til nogle af de problemer, som samfundet står overfor i dag hvad angår den grønne omstilling. Derefter vil der komme et eksempel på, hvordan det nuværende elnet ser ud sammenlignet med fremtidens elnet. Herefter vil der blive præsenteret hvad effektelektronik er, inden for hvilke områder der er behov for effektelektronik samt konkrete eksempler med tal. Herefter vil konceptet regulering/kontrol blive gennemgået og dets sammenspil med effektelektronik. Der vil blive gennemgået konkrete eksempler, både gode som dårlige, så eleverne kan få indblik i den praktiske implementering. Herefter vil der blive tildelt opgaver som handler om designet af et stykke effektelektronik. Teorien vil blive beskrevet i oplægget men også i opgavesættet. Formålet med opgaverne er at give eleverne indblik i diverse designaspekter af en Buck-boost converter, og hvilke tradeoffs der er ved forskellige designvalg.

Oplæg (45 min)

Opgaver (30 min)

Opsamling (15 min)

Faglig relevans: Besøget er relevant i forhold til undervisning inden for teknologi og fysik, hvor der er fokus på elektricitet.

Nøgleord: Power-to-X, bæredygtighed, vindmøller, solenergi, grøn omstilling, smartgrid, microgrid, effektelektronik, energi, ingeniør, regulering.

Forventet niveau: 2. og 3. g med Mat. A og Fysik B/A.

Forberedelse: Ingen forberedelse men kræver basal viden om elektricitet.

Udbytte: Forståelse af de nuværende problemstillinger som Danmark står overfor, indsigt i løsningsstrategier for at komme i mål med den grønne omstilling, indsigt i hvordan effektelektronik kan være med til den bæredygtige omstilling.

Maks antal personer: 30 elever.

Forelæser: Energistuderende Kerim Brackovic.

Tidspunkt for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 1,5 time.

Mødested: AAU Energi, Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Ø. Alternativt på eget gymnasie. Nærmere aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Hanne Munk Madsen, AAU Energi. 

Praktiske forhold: Elever skal medbringe PC eller lommeregner samt noget at skrive på.

Detaljeret beskrivelse / Bilag: 

thumbnail

Oplæg om effektelektronik og den grønne omstilling

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Oplæg om effektelektronik og den grønne omstilling

thumbnail

AAU Laboratorie - Energi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

AAU Laboratorie - Energi