Spring til indhold

Besøg

CO2-fangst

Lagt online: 21.09.2023

AAU Energi

Kort beskrivelse af aktiviteten: CO2-udledningen er et stort problem i den tid, vi lever i, samt i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi gør noget ved CO2-udledningen, især hvis vi ønsker at sikre fremtiden for de kommende generationer. Dette oplæg vil introducere eleverne for CO2-krisen, og hvordan vi kan arbejde på at løse den. Vi vil præsentere CO2-fangst som teknologi og forklare, hvordan denne teknologi fungerer. Derudover vil vi se nærmere på, hvordan vi arbejder med CO2-fangst ved AAU Energi. Som en del af besøget vil eleverne også have mulighed for at få en rundvisning i et af laboratorierne på instituttet, hvor der er opstillet en CO2-fangst-enhed.

Karakteren af besøgets indhold: Først vil eleverne få en introduktion til klimakrisen, vi står overfor på grund af CO2-udledning. Derefter vil vi præsentere forskellige teknologier, der kan reducere CO2-udledningen. Hovedfokus vil være på CO2-fangst og den kemiske proces bag opfangning af CO2. Efter oplægget vil eleverne blive opdelt i mindre grupper på 6-8 personer. Grupperne vil skiftevis få mulighed for at besøge laboratoriet og se en opstilling til CO2-fangst. De elever, der ikke er i laboratoriet, vil få tildelt opgaver og skal prøve at regne på CO2-fangst. Efter opgaveregningen og laboratoriebesøget vil der være en fælles opsamling, hvor opgaverne gennemgås, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægget, studielivet og universitetet generelt.

Oplæg (30-40 min.)
Opgaveregning/laboratorie-rundvisning (20-60 min.)
Opsamling (10-15 min.)

Faglig relevans: Besøget har relevans for fagene matematik og teknologi/teknik samt kemi. Det kan også tilpasses til fysik.

Nøgleord: CO2-fangst, klimaforandringer, grøn omstilling.

Forventet niveau: 1., 2. og 3.g med matematik på A-niveau og kemi på B-niveau (STX eller HTX).

Forberedelse: Se praktiske detaljer.

Udbytte: Eleverne vil opnå forståelse for den nuværende CO2-udledningskrise og de udfordringer, vi står overfor i fremtiden. Derudover vil de blive introduceret til de teknologier, der anvendes til CO2-fangst i dag samt få forståelse for den matematik og kemi, der ligger bag disse teknologier.

Maks. antal deltagere: 30 elever.

Forelæser: Energistuderende Jeppe Winther Møller.

Tidspunkt for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: 1,5 – 2 timer.

Mødested: AAU Energi, Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 101, 9220 Aalborg Ø, eller alternativt på jeres eget gymnasium.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk, Jeppe Winther Møller, AAU Energi.

Praktiske detaljer: Eleverne skal medbringe en PC eller lommeregner samt skrivemateriale.

thumbnail

CO2-fangst

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

CO2-fangst