Spring til indhold

Besøg

Vedvarende energi og flydende vindmøller

Vindmøller

Institut for Byggeri, By og Miljø

Besøg

Vedvarende energi og flydende vindmøller

Vindmøller

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: I takt med den stigende globale udvikling er der opstået et kraftigt behov for reduktion af brugen af fossile brændstoffer til energiproduktion. Vedvarende energikilder har i de sidste årtier undergået massiv forskning og udvikling, og i dag er vindmølleindustrien moden og implementeret. I et forsøg på at øge vindenergiens bidrag i den samlede energiproduktion, bliver der i dag forsket i anvendelsen af flydende vindmøller, da disse kan anvendes på lokaliteter, som tidligere har været utilgængelige. Aalborg Universitet er involveret i netop denne forskning med fokus på konstruktionen, og gymnasieklasserne inviteres til foredrag omkring dette med efterfølgende mulighed for forsøg med flydende vindmøllefundamentkoncepter, f.eks. test af stabilitet i vand og ved bølgepåvirkning, forankringslayout osv. Fokus vil ligge på konstruktionen og ikke energiproduktion. Besøget vil give indblik i laboratorieforsøg, vedvarende energi og en forståelse for, hvilke fremtidige opgaver, som studerende kan arbejde med i deres uddannelse på universitetet.

Karakter af besøgets indhold: Besøgets indhold kan delvist tilpasses ønsker og niveau, men er tiltænkt som foredrag, der introducerer problemstillingen omkring vedvarende energi og principperne bag flydende vindmøller. Der kan arrangeres rundtur i hele instituttets laboratorie men med særlig fokus på bølgebassinet. Eleverne tiltænkes efterfølgende at bruge viden fra foredraget til at teste simple flydende vindmøllefundamenter i instituttets bølgebassin.

Faglig relevans: Besøget og dets aktiviteter er primært relevant for fysik, men kan også henvende sig til teknologi.

Nøgleord: Vedvarende energi, vindenergi, fysik, dynamik, offshore, laboratorieøvelser.

Forventet niveau: Aktiviteten kan i høj grad tilpasses forskellige niveauer for 1.g, 2.g. og 3.g, men forudsætter basisviden omkring kræfter. Aktiviteten kan være relevant for både A- og B-niveau i matematik og fysik, samt teknologi.

Forberedelse: Ikke påkrævet.

Udbytte: Orientering om vedvarende energi og flydende vindmøller, samt projekter og studiemuligheder ved Institut for Byggeri, By og Miljø

Maks. antal personer: 30, eller efter aftale.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: Halv dag, eller efter aftale.

Mødested: Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø. Nærmere kan aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Thomas Lykke Andersen, Institut for Byggeri, By og Miljø

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Nøjere beskrivelse af aktiviteten kan fremsendes efter aftale.  Link til relevant udviklere:
http://www.principlepowerinc.com/

https://www.stiesdal.com/