Spring til indhold

Besøg

Over og under Danmark - Naturgeografi in action

Institut for Byggeri, By og Miljø

Besøg

Over og under Danmark - Naturgeografi in action

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten og besøgets indhold:
I inviteres til en dag i Naturgeografiens tegn på Aalborg Universitet. Efter ½ times introduktion går vi både ind i laboratoriet og udenfor i felten for at afprøve nogle af naturgeografiens metoder og teknikker.

Udenfor stedfæster vi hvor og hvor højt vi står i Danmark med differential-GPS. Vi følger i Jules Vernes berømte fodspor (”Rejsen til Jordens Indre”) og graver ned i jorden med vores lille borerig på larvefødder, Moby Dig, for at få lidt jord op fra undergrunden. Dernæst anvender vi en drone til at se på landskabet ovenfra.

Vi tager jorden fra Moby Dig med ind i laboratoriet og bestemmer geologisk jordtype med måling af surhedsgrad (pH), kalkindhold samt sandbestemmelse i 3-dimensionalt rystetårn. Vi ser på data fra droneflyvningen, og hvordan de kan anvendes til landskabsanalyse i forhold til natur og klima. 

Dagen slutter med en snak med nogle af uddannelsens lærere omkring naturgeografi, og hvordan I i studiet bidrager til at løse nogle af vores miljø- og klimaudfordringer. 

Karakter af besøgets indhold: Kombination af foredrag, eksperimenter, målinger og fremvisning – der er mulighed for særaftaler / tilpasset aktivitet.

Faglig relevans: Naturgeografi.

Nøgleord: Geografi, natur, landskab, jordbund, klima.

Forventet niveau: 1.g, 2.g, eller 3.g.

Forberedelse: Eventuelt udvalgte kapitler i ”Naturen i Danmark – Det Åbne Land” (Gyldendal, Nordisk Forlag A/S, 2007) - f.eks. Kapitel 1 og 14. ”Danmarks Jordarter Kort Fortalt” (Miljøministeriet/Danmarks Geologiske Undersøgelse). Aftal nærmere med kontaktperson.

Udbytte/opfølgning: Efter aftale kan udvalgte data fra forsøg tages med hjem til efterbehandling.

Maks. antal personer: 10-20.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson. 

Besøgets varighed: Hel dag.

Mødested: Aftales med kontaktperson.  

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk​  Diana Stephansen, Institut for Byggeri, By og Miljø 

Praktiske forhold: Medbring varmt og vandtæt tøj, da dele af aktiviteterne vil foregå udendørs.