Spring til indhold

Besøg

Er det bedre at bygge på sand end ler?

Institut for Byggeri, By og Miljø

Besøg

Er det bedre at bygge på sand end ler?

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: Få et indblik i hvorfor så lille et land som Danmark har nogle af verdens mest komplicerede bygge- og anlægsforhold pga. jordbundsforholdene. Lær hvorfor der er afgørende betydning på at bygge på f.eks. sand og ler.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag, eksperimenter, målinger, rundvisning eller kombinationer heraf – mulighed for særaftaler / tilpasset aktivitet

Faglig relevans: Fysik, Matematik, Teknologi, Teknikfag, Innovation

Nøgleord: Ingeniørgeologi, byggeri

Forventet niveau: 1.g, 2.g.. A, B-niveau

Forberedelse: Læsning af geoviden nr. 3 2010, AAU DCE rapport nr. 57 Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, se http://vbn.aau.dk

Udbytte: Forståelse af jord som materiale. Eleverne vil efterfølgende kunne skrive en mindre opgave om udfordringerne ved geologien, jordbundsforholdene, hvor de bor.

Maks. antal personer:  12 – 18. Ved forsøg arbejdes i mindre grupper på 2 – 3 elever.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson

Besøgets varighed: Halv dag, efterfølgende kan fortsættes med besvarelse af opgave (= hel dag).

Mødested: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk Lars Bo Ibsen, BUILD

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Geologisk set er det Danmark, vi kender i dag, kun nogle få minutter gammelt. Astroidenedslag, vulkaner, voldsomme klimaforandringer og kilometertykke iskapper har afgørende indflydelse på, hvordan vi bygger vores huse og infrastruktur. De enkelte jordlad kan således huske hvilke begivenheder, de har været udsat for. Det kan vi som ingeniører bruge aktivt, når vi planlægger og udformer vores bygge.

Praktiske forhold: Elever skal medbringe PC. Ved heldagsarrangement medbringes madpakke m.v. Praktisk tøj. Tøj kan blive lettere snavset.