Spring til indhold

Besøg

Design af søjler til bygninger og broer

Institut for Byggeri, By og Miljø

Besøg

Design af søjler til bygninger og broer

Institut for Byggeri, By og Miljø

Kort beskrivelse af aktiviteten: Søjler er et helt særligt bygningselement, der ofte indgår som et afgørende bærende element i bygninger og broer. Hvad har betydning og hvordan regner vi på søjler.

Karakter af besøgets indhold: Foredrag, eksperimenter, rundvisning eller kombinationer heraf – mulighed for særaftaler / tilpasset aktivitet

Faglig relevans: Fysik, Matematik, Teknologi, Teknikfag, Innovation

Nøgleord: Byggeri, søjler, innovation.

Forventet niveau: 1.g, 2.g.. A, B-niveau

Forberedelse: Bærende konstruktioner 1, kapitel 12, Polyteknisk forlag.

Udbytte: Forståelse for byggeri med søjler.

Maks. antal personer: 12 – 18.  

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson

Besøgets varighed: Halv dag, efterfølgende kan fortsættes med besvarelse af opgave.

Mødested: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø, Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk  Dario Parigi, Institut for Byggeri, By og Miljø

Detaljeret beskrivelse / Bilag: Søjler kendes som et væsentligt element i rigtig mange byggerier. Hvad har betydning for dimensioneringen af søjler – hvor høje og slanke kan de være?

Praktiske forhold: Elever skal medbringe PC. Ved heldagsarrangement medbringes madpakke m.v.