Spring til indhold

Besøg

Den offentlige sektor i Danmark

AAU Business School

Besøg

Den offentlige sektor i Danmark

AAU Business School

Kort beskrivelse af aktiviteten: Velfærdsstaten Danmark er kendetegnet ved at have en stor offentlig sektor. Denne tager sig af produktion af velfærdsydelser, fordelingspolitik og økonomisk politik. Der er løbende kritik af blandt andet skattetrykket, velfærdsydelsernes størrelse, finanspolitikkens holdbarhed mm.

Denne introduktion til den offentlige sektor forsøger at nuancere disse synspunkter og drøfte om der er realistiske alternativer til, at den offentlige sektor ikke skal tage sig af en række af de nuværende opgaver

Karakter af besøgets indhold: Der gives en forelæsning på godt ½ time, hvorefter der er spørgsmål og diskussion.

Faglig relevans: Samfundsfag, økonomi.

Nøgleord: Offentlig sektor, skattetryk, velfærdsydelser, privatisering.

Forventet niveau: 3.g - A, B niveau.

Forberedelse: Aftales med kontaktpersonen.

Udbytte: At få et nuanceret billede af hvorledes den offentlige sektor forstås i økonomisk teori.

Maks. antal personer: 30 eller efter aftale.

Tidspunkter for besøget: Aftales med kontaktperson.

Besøgets varighed: En halv dag.

Mødested: Aftales med kontaktperson.

Kontaktperson: gymnasieportalen@adm.aau.dk - Mogens Ove Madsen, lektor, AAU Business School.