For myndigheder og sektorer

Find ud af hvordan du som myndighed bedst kan indgå i et samarbejde med AAU og hvad kan du samarbejde om med AAU?

DET KAN VI TILBYDE MYNDIGHEDER OG SEKTORER

At være det samarbejdende bindeled mellem jer som myndighed eller sektor og de forskere, som kan løse jeres opgaver.
At være jeres indgang til AAU´s forskningsmiljøer og formidle de rette kontakter til jer for at komme godt i gang med et samarbejde med vores forskere.

At præsentere jer for samarbejdsmuligheder med vores stærke forskere inden for den grønne og klimavenlige dagsorden og andre nøgleområder som bl.a. dækker byggeri, boliger, transport, energi, miljø, det sociale område, arbejdsmarkedsforhold og sundhed.
At facilitere møder mellem embedsværket og vores forskere på vores campus i enten København, Aalborg eller Esbjerg.
AAU’s forskere er klar til at gå i dialog om forskningsbaseret myndighedsbetjening og sektorsamarbejde på alle universitetets fagområder.

MYNDIGHEDSBETJENING OG SEKTORSAMARBEJDE PÅ AAU

Aalborg Universitet (AAU) prioriterer samarbejde med det omkringliggende samfund højt. Det gælder også samarbejdet med myndigheder og sektorer.

Som universitet leverer vi forskningsbaseret myndighedsbetjening, der bygger på uvildig og velkvalificeret viden, der kan skabe grundlag for store samfundsmæssige beslutninger – både lokalt og nationalt. Forskningen kan fx inddrages, når Folketinget, ministerier, styrelser, regioner og kommuner skal håndtere komplekse forhold og træffe valg med store økonomiske og sociale konsekvenser til følge. Her leverer AAU beslutningsstøtte, der er baseret på videnskabelig evidens og dermed kan underbygge ny politik eller lovgivning.

AAU’s samarbejde med myndigheder kan med fordel også bruges til at skabe innovation og udvikling i en given sektor. For i samspillet mellem universitetet, myndigheder og sektorer opstår der værdifuld indsigt i, hvordan forskellige brancher fungerer under de love og regler, som regulerer forskellige sektorer. Et samarbejde mellem forskere fra AAU og en sektor kan fx give svar på, hvordan man bedst forener kommercielle interesser med bæredygtig udvikling.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening handler jo netop om at bidrage med en viden, der kan gøre en forskel i verden. Jeg har fx været med til at undersøge, hvordan vi hjælper unge, der har svært i uddannelsessystemet, til at gennemføre en uddannelse. Vi lavede en pjece om, hvordan man skaber motivation hos unge, og den er blevet taget i brug på mange jobcentre.

Anne Görlich, lektor ved Center for Ungdomsforskning på AAU.