Spring til indhold
Forside

Nyhed

Salsa og moderne dans forbedrer ældres selvopfattede livskvalitet og kan potentielt mindske faldrisikoen

Lagt online: 24.11.2023

En ny undersøgelser fra Aalborg Universitet viser, at salsa og moderne dans kan have positive indvirkninger på ældres selvopfattede livskvalitet og potentielt kan mindske deres risiko for at falde.

Nyhed

Salsa og moderne dans forbedrer ældres selvopfattede livskvalitet og kan potentielt mindske faldrisikoen

Lagt online: 24.11.2023

En ny undersøgelser fra Aalborg Universitet viser, at salsa og moderne dans kan have positive indvirkninger på ældres selvopfattede livskvalitet og potentielt kan mindske deres risiko for at falde.

Af Nina Hermansen, AAU Kommunikation og Public Affairs

I kølvandet på Covid-19-pandemien har forskere ved Aalborg Universitet haft fokus på at undersøge, hvordan samfundet kan forhindre forringelser af ældres mentale og fysiske helbred som følge af isolation og inaktivitet.  
 
Seneste skud på stammen er en undersøgelse, der viser, at salsa og moderne dans kan have positive indvirkninger på ældres selvopfattede livskvalitet og velvære og potentielt mindske deres risiko for at falde. 
 
Eksperter inden for idræt og psykologi har i samarbejde med Aalborg Kommune og kommunale kulturinstitutioner udviklet et træningsprogram bestående af online dansetræning målrettet ældre over 65 år. I en 12-ugers undersøgelse deltog 45 ældre borgere i træningsprogrammet, hvor de dansede to gange om ugen enten hjemme eller på det lokale ældrecenter via en fælles skærm. 
 
Efter 12 uger oplevede deltagerne markante forbedringer i den fysiske sundhed, herunder forbedret smidighed, samt en 7-11 procent forbedring i ganghastighed, kredsløbskondition og styrke. Postdoc ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, Rasmus Kopp Hansen fortæller: 
 
- Noget af det mest bemærkelsesværdige var, at de ældre også øgede deres balance med knap seks procent på bare 12 uger. Det lyder muligvis ikke af meget, men det er alligevel af en størrelse, der kan udgøre en klinisk betydende ændring, da forbedret balance  er en stærk indikator for en reduceret risiko for at falde. Det er af særlig betydning, da én ud af tre personer over 65 år falder mindst én gang om året. 
 
Men fordelene begrænsede sig ikke kun til det fysiske. Deltagerne rapporterede også en markant forbedring i deres selvopfattede livskvalitet, psykiske velvære og tro på egne evner. De følte sig mere frie, lettere og bedre i stand til at udføre daglige aktiviteter. 
 
- Forskning viser, at ældre ofte begrænses i deres deltagelse i fysisk aktivitet af faktorer som sikkerhedshensyn, transport og manglende tiltro til egne evner. Onlinetræning som dette kan potentielt fjerne nogle af disse hindringer og gøre det lettere for ældre at deltage. 
 

Holdet bag

AAU-holdet

Rasmus Kopp Hansen, Elizabeth Jochum, Ditte Egholm, Morten Villumsen og Rogerio Pessoto Hirata

Kontakt

Rasmus Kopp Hansen
Postdoc, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Mail: rkopp@hst.aau.dk
Telefon: 2089 2317

Andre samarbejdspartnere

Danseunderviser Birgitte Bisgaard Nielsen
Foreningen for integreret modern dans (FIMD)

Aktivitet og Rehabilitering, Senior og Omsorg, Aalborg Kommune (Henrik Lydholm)