Spring til indhold
Forside

Nyhed

Problembaseret læring skal sikre bæredygtige samfund

Professor og leder Anette Kolmos og Professor Xiangyun Du. Begge fra Aalborg Center for Problembaseret Læring inden for Ingeniørvidenskab og Bæredygtighed på Aalborg Universitet under UNESCO (Aalborg PBL Centre), Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT Design.

AAU lancerede i starten af 2022 den nye enhed IASPBL, hvor fokus er at være en paraply for universitetets PBL forskning, -strategier, -udvikling og undervisningsstøtte på tværs af de fire fakulteter, for at skabe en stabil kerne omkring PBL arbejdet på Aalborg Universitet. Aalborg PBL Center er fortsat en selvstændig enhed og del af PLAN instituttet, men bliver nu frikøbt til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejdet ved IASPBL og det har været et ønske at flytte de forskellige PBL forskningsenheder til at sidde fysisk sammen. Derfor har Aalborg PBL Center flyttet ud i den nye innovationsbygning per 1. oktober 2022.

Nyhed

Problembaseret læring skal sikre bæredygtige samfund

Professor og leder Anette Kolmos og Professor Xiangyun Du. Begge fra Aalborg Center for Problembaseret Læring inden for Ingeniørvidenskab og Bæredygtighed på Aalborg Universitet under UNESCO (Aalborg PBL Centre), Institut for Planlægning, Det Tekniske Fakultet for IT Design.

AAU lancerede i starten af 2022 den nye enhed IASPBL, hvor fokus er at være en paraply for universitetets PBL forskning, -strategier, -udvikling og undervisningsstøtte på tværs af de fire fakulteter, for at skabe en stabil kerne omkring PBL arbejdet på Aalborg Universitet. Aalborg PBL Center er fortsat en selvstændig enhed og del af PLAN instituttet, men bliver nu frikøbt til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejdet ved IASPBL og det har været et ønske at flytte de forskellige PBL forskningsenheder til at sidde fysisk sammen. Derfor har Aalborg PBL Center flyttet ud i den nye innovationsbygning per 1. oktober 2022.

Aalborg PBL Center skal sammen med resten af IAS skabe ny kurs for arbejdet med PBL på hele Aalborg Universitet og med variation til de forskellige fagligheder. Men dette kan ikke skabes uden en viden om hvad der foregår ude i verden og hvordan universiteter og virksomheder håndterer det hastigt foranderlige verdenssamfund og udfordringer som blandt andet bæredygtighed og klimaændringer. Aalborg PBL Centre  driver et globalt netværk med stærke bånd til uddannelsesinstitutioner i hele verden. PBL har vist sig at være en levedygtig måde at integrere bæredygtighed på i videregående uddannelse, da studerende får mulighed for at arbejde på problemer og udfordringer fra det virkelige liv. Fremtidige ingeniører og forskere har brug for kompetencer til at håndtere disse problemer for at skabe mere bæredygtige samfund og derfor har centeret gennem dets levetid udviklet projekter og aktiviteter for at fremme forbindelsen mellem verdensmålene og ingeniør- og naturvidenskab.

Gruppen består af over 30 videnskabelige medarbejdere og gennem de mange netværk udbredes centerets og viden om PBL og samtidig beriger de mange samarbejdsrelationer for Aalborg PBL Center arbejdet i IASPBL og danner grundlag for en kontinuerlig udvikling af PBL principper og arbejdsmetoder, både fysisk og digitalt.