Forskning
Samarbejde

AAU søger nyt medlem til AAU Udpegningsorgan

Aalborg Universitet søger nyt medlem til AAU Udpegningsorgan

Aalborg Universitet (AAU) søger et nyt medlem fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner til AAU Udpegningsorgan.

Det nye medlem udpeges af rektor pr. 1. november 2021 for en periode på 4 år med mulighed for genudpegning én gang. Alle kvalificerede kandidater kan melde sig ved at udfylde og indsende indstillingsblanketten nederst i dette opslag. Der gøres opmærksom på, at posten ikke honoreres.

Udpegningsorganets sammensætning og opgave

Udpegningsorganet er sammensat af fem medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, der udpeges af rektor, et eksternt medlem af AAU’s bestyrelse udpeget af bestyrelsen, en videnskabelig medarbejder udpeget af og blandt medlemmerne i et af AAU’s akademiske råd efter tur samt en repræsentant for de studerende udpeget af og blandt de studerende i AAU’s studiemiljøråd.

Udpegningsorganets opgave er blandt andet at udpege eksterne medlemmer til AAU’s bestyrelse, herunder bestyrelsesformanden, efter indstilling fra AAU Indstillingsorgan. Der må i den forbindelse påregnes et par møder om året.

Kandidatens kvalifikationer

For at sikre en tilstrækkelig bred sammensætning af organet søges en kandidat, som er offentlig eller privat aktør med særlig tilknytning til AAU, herunder fra en kunst- eller kulturvirksomhed eller anden uddannelsesinstitution.

I henhold til universitetsloven og AAU’s vedtægt udpeges medlemmerne fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner i deres personlige egenskab og må ikke være medlemmer af AAU’s bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet.

Medlemmerne skal afspejle universitetets brugere og aftagere, have indsigt i universitetets opgaver og skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Medlemmerne skal endvidere have en kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau. Mindst ét af medlemmerne skal være anerkendt forsker, ligesom formanden for udpegningsorganet skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.

Indgivelse af indstilling

Du kan indstille dig selv som kandidat til posten, men du er også velkommen til at indstille en anden. Hvis du indstiller en anden, bedes du inden indgivelse af indstillingen afklare med vedkommende, om vedkommende ønsker at indtræde i organet i den pågældende periode.

NB! Kandidaten skal kunne deltage i to kommende møder i AAU Udpegningsorgan, som afholdes den 9. november 2021 kl. 13.00-14.30 og den 20. april 2022 kl. 13.00-14.00. Møderne afholdes som udgangspunkt på AAU’s campus i Aalborg.

Indstilling indgives ved at udfylde og indsende nedenstående indstillingsblanket med et vedlagt CV til nsn@adm.aau.dk senest den 3. oktober 2021. ’Nyt medlem til AAU Udpegningsorgan’ angives i emnefeltet.
 

Efter udløbet af indstillingsfristen foretager rektor en vurdering af de indkomne indstillinger og foretager udpegning forventeligt medio oktober 2021.