AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år 31.12.

Ph.d.-bestand
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 136 118 98 85 76
SAMF 121 109 100 98 80
SUND 166 178 200 216 216
TECH 230 181 174 169 194
ENGINEERING 279 264 267 282 272
TOTAL 932 850 839 850 838

Ph.d.-OPTAG

  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 12 26 20 23 11
SAMF 22 31 26 22 13
SUND 43 61 70 58 54
TECH 45 41 60 52 60
ENGINEERING 82 79 81 101 74
TOTAL 204 238 257 256 212

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 24 28 31 29 13
SAMF 22 33 19 23 15
SUND 38 45 40 36 33
TECH 55 71 55 35 35
ENGINEERING 77 79 70 75 62
TOTAL 216 266 215 198 158

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets produktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2015 2016 2017 2018 2019*
HUM 1.051 988 938 1.014 776*
SAMF 697 712 700 681 515*
SUND 1.753 1.826 1.817 1.844 1.662*
ENGINEERING 1.620 1.596 1.807 1.778 1.557*
TECH 1.160 1.081 1.053 1.039 897*
TOTAL 6.281 6.203 6.315 6.356 5.407*

Opd. 10.02.2020. *Foreløbige tal.

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
INDBERETTEDE OPFINDELSER 90 68 71 81 57
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 77 41 42 31 54
SPIN-OUT SELSKABER 1 1 1 2 5
PATENTANSØGNINGER 12 14 16 11 8
Mere om AAU i tal