AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år 31.12.

Ph.d.-bestand
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 163 164 136 118 98
SAMF 149 137 121 109 100
SUND 155 172 166 178 200
TECH 297 258 230 181 174
ENGINEERING 303 296 279 264 267
TOTAL 1.067 1.027 932 850 839

Ph.d.-OPTAG

  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 51 31 12 26 20
SAMF 39 18 22 31 26
SUND 56 47 43 61 70
TECH 73 48 45 41 60
ENGINEERING 73 79 82 79 81
TOTAL 292 223 204 238 257

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 15 20 24 28 31
SAMF 23 19 22 33 19
SUND 21 20 38 45 40
TECH 57 62 55 71 55
ENGINEERING 64 77 77 79 70
TOTAL 180 198 216 266 215

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets produktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 910 935 1.035 975 841
SAMF 662 684 676 695 644
SUND 1.454 1.662 1.749 1.818 1.790
ENGINEERING 1.401 1.482 1.611 1.587 1.708
TECH 1.166 1.097 1.064 967 962
TOTAL 5.593 5.860 6.135 6.042 5.945

Opd. 07.05.2018

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2013 2014 2015 2016 2017
INDBERETTEDE OPFINDELSER 69 81 90 68 71
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 40 53 77 41 42
SPIN-OUT SELSKABER 5 2 1 1 1
PATENTANSØGNINGER 6 7 12 14 16
Mere om AAU i tal