Forskning
Samarbejde

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år pr. 31.12.

Ph.d.-bestand
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 118 98 85 76 64
SAMF 109 100 98 80 62
SUND 178 200 216 216 215
TECH 181 174 169 194 197
ENGINEERING 264 267 282 272 283
TOTAL 850 839 850 838 821

Ph.d.-OPTAG

  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 26 20 23 11 10
SAMF 31 26 22 13 14
SUND 61 70 58 54 53
TECH 41 60 52 60 62
ENGINEERING 79 81 101 74 92
TOTAL 238 257 256 212 231

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
HUM 28 31 29 13 17
SAMF 33 19 23 15 28
SUND 45 40 36 33 53
TECH 71 55 35 35 30
ENGINEERING 79 70 75 62 72
TOTAL 266 215 198 158 200

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets videnproduktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2015 2016 2017 2018 2019
HUM 1.040 1.031 1.022 1.074 874
SAMF 808 862 850 774 631
SUND 1.179 1.243 1.314 1.288 1.342
ENGINEERING 1.734 1.747 1.840 1.919 1.918
TECH 1.266 1.242 1.181 1.123 1.010
TOTAL 6.027 6.125 6.207 6.178 5.775

Opd. 14.04.2021.

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2016 2017 2018 2019 2020
INDBERETTEDE OPFINDELSER 68 71 81 57 66
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 41 42 31 54 39
SPIN-OUT SELSKABER 1 1 2 5 4
PATENTANSØGNINGER 14 16 11 8 7
Mere om AAU i tal