AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Forskning på Aalborg Universitet

Ph.d.-bestand

Ph.d-uddannelsen er en forskeruddannelse, der fungerer som overbygning på en kandidatgrad. Aalborg Universitet udbyder ph.d-uddannelsen inden for fire forskellige fagområder fordelt på fire fakulteter.

Ph.d.-studiet skal i omfang svare til en studietid på 3 år og skal niveaumæssigt baseres på et kandidatstudium. Inden for de 3 år skal der være afsat den nødvendige tid til gennemførelsen af den studerendes eget selvstændige forskningsarbejde og til udarbejdelse af afhandlingen. Endvidere skal den studerende opnå erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling.

Når afhandlingen foreligger nedsættes et bedømmelsesudvalg, der efter den studerendes offentlige forsvar afgiver en indstilling. Ph.d.-graden tildeles som anerkendelse af, at den, der får graden tildelt, tilfredsstillende har gennemført en forskeruddannelse og udarbejdet en afhandling.

Nedenfor ses den samlede Ph.d-bestand samt det samlede optag for hvert af fakulteterne. Tallene opgøres hvert år 31.12.

Ph.d.-bestand
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 164 136 118 98 85
SAMF 137 121 109 100 98
SUND 172 166 178 200 216
TECH 258 230 181 174 169
ENGINEERING 296 279 264 267 282
TOTAL 1.027 932 850 839 850

Ph.d.-OPTAG

  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 31 12 26 20 23
SAMF 18 22 31 26 22
SUND 47 43 61 70 58
TECH 48 45 41 60 52
ENGINEERING 79 82 79 81 101
TOTAL 223 204 238 257 256

Ph.d.-grader

Nedenfor ses antallet af tildelte Ph.d.-grader for de enkelte fakulteter. Tallet opgøres for hele kalenderåret.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
HUM 20 24 28 31 29
SAMF 19 22 33 19 23
SUND 20 38 45 40 36
TECH 62 55 71 55 35
ENGINEERING 77 77 79 70 75
TOTAL 198 216 266 215 198

Forskningspublikationer

Antallet af publikationer er et nøgletal for Aalborg Universitets produktion. Nedenfor vises det samlede antal forsknings- og rådgivningspublikationer. Du har mulighed for at se nærmere på AAU's mange publikationer gennem universitetets forskningsportal.

 
  2013 2014 2015 2016 2017
HUM 910 935 1.035 975 841
SAMF 662 684 676 695 644
SUND 1.454 1.662 1.749 1.818 1.790
ENGINEERING 1.401 1.482 1.611 1.587 1.708
TECH 1.166 1.097 1.064 967 962
TOTAL 5.593 5.860 6.135 6.042 5.945

Opd. 07.05.2018

 

Aktiviteter

Aalborg Universitets vidensudveksling og samarbejde med omverdenen ses blandt andet i de nationale statistikker over kommercialisering af forskningsresultater, der siden 2005 er udgivet af Forsknings- og Innovationsstyrrelsen.

Hvert år skaber Aalborg Universitets forskere opfindelser og forskningsresultater i verdensklasse, med stort kommercielt potentiale, baseret på resultater af universitetets egen forskning og forskningssamarbejder med virksomheder og andre forskningsinstitutioner.

Patent og Kommercialisering har fokus på at overføre nye teknologier til erhvervslivet, baseret på lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, som trådte i kraft fra år 2000.

Hvert år modtager Patent og Kommercialiseringsteamet et antal indberetninger på nye opfindelser, og en stor del af disse ender i dag som kommercielle teknologioverførsler.

 
  2014 2015 2016 2017 2018
INDBERETTEDE OPFINDELSER 81 90 68 71 81
SOLGTE OG LICENSEREDE OPFINDELSER 53 77 41 42 34
SPIN-OUT SELSKABER 2 1 1 1 2
PATENTANSØGNINGER 7 12 14 16 11
Mere om AAU i tal