AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.700 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.430 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet blev pr. 01.01.2017 opdelt i to nye fakulteter: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Personale der ikke er direkte henførbart til de to nye fakulteter er proportionalfordelt ud fra den personhenførbare fordeling af personale på de to fakulteter. Dette er gjort for både personaleantal- og årsværk for de seneste 5 år. Det Sundhedsfaglige Fakultets andel af Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH er medtaget for SUND efter samme princip. AAU Innovation overgik  i forbindelse med opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 01.01.2017 til Fælles Service.   

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2014 2015 2016 2017 2018
FÆLLES 589 592 604 669 669
HUM 447 424 434 470 472
SAMF 453 456 486 504 512
SUND 260 286 306 326 342
ENGINEERING 868 874 874 841 859
TECH 709 676 647 621 643
TOTAL 3.325 3.307 3.351 3.431 3.498

 

Årsværk personalekategorier
  2014 2015 2016 2017 2018
PROFESSOR 243 246 246 242 242
LEKTOR 544 570 619 648 664
ADJUNKT-NIVEAU 359 379 377 395 412
PH.D. 480 397 354 359 375
VIP, ØVRIGE 391 410 436 449 462
ADM.CHEF 45 44 44 43 46
AC-TAP 447 470 477 498 541
TAP, ØVRIGE 816 792 798 799 757
TOTAL 3.325 3.307 3.351 3.431 3.498

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2014 2015 2016 2017 2018
FÆLLES 611 610 616 665 699
HUM 448 456 470 517 482
SAMF 439 452 466 489 501
SUND 374 421 444 486 501
ENGINEERING 899 925 945 900 938
TECH 749 691 698 674 680
TOTAL 3.520 3.555 3.640 3.730 3.801

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)

 
  2014 2015 2016 2017 2018
PROFESSOR 300 319 316 303 316
LEKTOR 586 634 689 705 714
ADJUNKT-NIVEAU 345 365 392 431 439
PH.D. 551 470 373 385 406
VIP, ØVRIGE 306 337 434 481 489
ADM.CHEF 45 46 45 42 44
AC-TAP 456 465 480 535 551
TAP, ØVRIGE 931 919 911 848 842
TOTAL 3.520 3.555 3.640 3.730 3.801

 

 

 

Mere om AAU i tal