Forskning
Samarbejde

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.600 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.415 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet blev pr. 01.01.2017 opdelt i to nye fakulteter: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Personale der ikke er direkte henførbart til de to nye fakulteter er proportionalfordelt ud fra den personhenførbare fordeling af personale på de to fakulteter. Dette er gjort for både personaleantal- og årsværk for de seneste 5 år. Det Sundhedsfaglige Fakultets andel af Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH er medtaget for SUND efter samme princip. AAU Innovation overgik  i forbindelse med opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 01.01.2017 til Fælles Service. Pr. 01.10.2018 blev fakultetskontorerne som følge af en ændring af den administrative organisering på AAU opløste, og opgaver og medarbejdere blev flyttet til institutniveau og til Fælles Service. 

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2016 2017 2018 2019 2020
FÆLLES 604 669 669 724 703
HUM 434 470 472 421 404
SAMF 486 504 512 469 416
SUND 306 326 342 330 337
ENGINEERING 874 841 859 838 825
TECH 647 621 643 634 666
TOTAL 3.351 3.431 3.498 3.416 3.351

 

Årsværk personalekategorier
  2016 2017 2018 2019 2020
PROFESSOR 246 242 242 247 246
LEKTOR 619 648 664 655 627
ADJUNKT-NIVEAU 377 395 412 390 377
PH.D. 354 359 375 383 366
VIP, ØVRIGE 436 449 462 446 454
ADM.CHEF 44 43 46 47 40
AC-TAP 477 498 541 545 561
TAP, ØVRIGE 798 799 757 703 680
TOTAL 3.351 3.431 3.498 3.416 3.351

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2016 2017 2018 2019 2020
FÆLLES 682 674 707 747 750
HUM 501 517 482 424 416
SAMF 483 489 501 422 446
SUND 481 487 502 501 539
ENGINEERING 998 900 944 870 937
TECH 720 672 679 682 746
TOTAL 3.864 3.739 3.815 3.646 3.834

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)

 
  2016 2017 2018 2019 2020
PROFESSOR 316 303 316 323 321
LEKTOR 688 704 713 662 690
ADJUNKT-NIVEAU 392 433 440 396 414
PH.D. 360 373 389 383 380
VIP, ØVRIGE 432 480 489 466 556
ADM.CHEF 45 42 44 45 41
AC-TAP 500 547 567 581 606
TAP, ØVRIGE 1.131 857 857 790 826
TOTAL 3.864 3.739 3.815 3.646 3.834

 

 

 

Mere om AAU i tal