AAU logo

Ansatte på Aalborg Universitet

Antal ansatte

Aalborg Universitet er en stor organisation, og blandt de største "virksomheder" i Nordjylland med over 3.700 månedslønnede ansatte svarende til omkring 3.430 årsværk. Udover månedslønnede personale er mange personer også tilknyttet universitetet som timelønnede, eksempelvis gæsteforelæsere, videnskabelige medhjælpere, studentermedhjælpere, studenterundervisere og censorer.

I oversigterne på denne side er kun månedslønnede personer medtaget i angivelsen af personaleantallet. For antallet af årsværk indgår alle universitetets ansatte, og dermed også det timelønnede personale.

Universitetets personale deles op i:

VIP: Videnskabeligt personale. Personale der er ansat i forbindelse med forskning og undervisning. Eksempelvis: professorer, lektorer, adjunkter, forskningsassistenter.

TAP: Teknisk Administrativt personale. Personale der varetager tekniske eller administrative opgaver. Eksempler kan være: sekretærer, administrativt personale, rengøring, betjente.

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet blev pr. 01.01.2017 opdelt i to nye fakulteter: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) og Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Personale der ikke er direkte henførbart til de to nye fakulteter er proportionalfordelt ud fra den personhenførbare fordeling af personale på de to fakulteter. Dette er gjort for både personaleantal- og årsværk for de seneste 5 år. Det Sundhedsfaglige Fakultets andel af Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH er medtaget for SUND efter samme princip. AAU Innovation overgik  i forbindelse med opdelingen af Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 01.01.2017 til Fælles Service.   

Tallene er opgjort ved årsskiftet.

Antal årsværk

Årsværk hovedområder
  2013 2014 2015 2016 2017
FÆLLES 509 589 592 604 669
HUM 462 447 424 434 470
SAMF 466 453 456 486 504
SUND 235 260 286 306 326
ENGINEERING 887 868 874 874 841
TECH 820 709 676 647 621
TOTAL 3.380 3.325 3.307 3.351 3.431

 

Årsværk personalekategorier
  2013 2014 2015 2016 2017
PROFESSOR 232 243 246 246 242
LEKTOR 538 544 570 619 648
ADJUNKT-NIVEAU 356 359 379 377 395
PH.D. 547 480 397 354 359
VIP, ØVRIGE 382 391 410 436 449
ADM.CHEF 46 45 44 44 43
AC-TAP 438 447 470 477 498
TAP, ØVRIGE 842 816 792 798 799
TOTAL 3.380 3.325 3.307 3.351 3.431

Antal ansatte på hovedområder

 

ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER (MÅNEDSLØNNEDE)

  2013 2014 2015 2016 2017
FÆLLES 530 611 610 616 665
HUM 479 448 456 470 517
SAMF 446 439 452 466 489
SUND 329 374 421 444 486
ENGINEERING 921 899 925 945 900
TECH 828 749 691 698 674
TOTAL 3.533 3.520 3.555 3.640 3.730

 

                         ANTAL ANSATTE FORDELT PÅ PERSONALEKATEGORIER (MÅNEDSLØNNEDE)

 
  2013 2014 2015 2016 2017
PROFESSOR 286 300 319 316 303
LEKTOR 599 586 634 689 705
ADJUNKT-NIVEAU 325 345 365 392 431
PH.D. 619 551 470 373 385
VIP, ØVRIGE 275 306 337 434 481
ADM.CHEF 46 45 46 45 42
AC-TAP 438 456 465 480 535
TAP, ØVRIGE 945 931 919 911 848
TOTAL 3.533 3.520 3.555 3.640 3.730