Forskning
Samarbejde

AAU i tal 1974 - 2014

Aalborg Universitet (AAU) gennem 40 år

I 2014 havde Aalborg Universitet 40 års jubilæum og i den anledning har vi samlet et overblik over universitetets udvikling igennem årene, som du kan se nedenfor.

Bevillinger (mio. DKK)


  1974 1980 1986 1989 1996 2000 2005 2010 2014
STATSTILSKUD - - 248,4 375,2 562,4 779,7 1.059,8 1.480,6 1.937,5
EKSTERNE MIDLER - - 19,6 50,3 110,6 200,3 235,9 379,9 574,4
TOTAL 70,8 153,0 268,0 425,5 673,0 980,0 1.295,7 1.860,5 2.511,9

Dimittender (ordinære)

Nedenfor ses det samlede antal dimittender, dvs. både bachelorer og kandidater. Dette er valgt for at muliggøre sammenligning over tid, da studiestrukturen med virkning fra 1993 gradvist overgik fra udelte uddannelser til den nuværende struktur med treårige bacheloruddannelser og toårige kandidatuddannelser som hovedregel.

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HUM 23 29 102 223 436 608 700 899 1.281
SAMF 120 226 327 365 752 766 1.011 1.120 1.349
SUND - - - - - 21 157 201 302
TEKNAT 116 253 414 479 456 962 1.217 1.403 1.584
TOTAL 259 508 843 1.067 1.644 2.357 3.085 3.623 4.516

Internationalisering


  1986 1990 1996 2000 2005 2010 2012 2014
UDGÅENDE 39 156 395 400 352 380 524 820
INDGÅENDE - 28 106 226 392 528 386 197
TOTAL 39 184 501 626 744 908 910 1.017

Optag

Siden 1977 er optaget på de videregående uddannelser i Danmark sket gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ansøgerne kan søge op til 8 uddannelser og systemet sikrer at de kun optages et sted og på den højst mulige prioritet. Tallene viser antallet af aktive studerende på Aalborg Universitet opgjort pr. 1.oktober.

  1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HUM 189 104 220 449 490 509 484 779 1.053 972
SAMF 362 217 350 638 509 592 620 806 1.187 1.237
SUND - - - - - - - 288 360 406
TEKNAT 303 318 585 665 533 876 836 943 1.624 1.877
TOTAL 854 639 1.155 1.752 1.532 1.977 1.940 2.816 4.224 4.492

Personaleårsværk


  1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HUM - 45 81 87 146 214 262 299 389 477
SAMF - 99 123 141 191 249 272 314 422 453
SUND - - - - - - - - 188 248
TEKNAT - 250 333 471 661 908 1172 1538 1700 1.588
ØVRIGE - 63 253 255 345 437 435 398 469 589
TOTAL 421 457 790 954 1.343 1.808 2.141 2.550 3.168 3.325

Ph.D.-bestand og tildelte grader


  1987 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HUM 5 15 42 77 65 116 136 165
SAMF 2 24 30 77 92 118 136 139
SUND - - - - - 54 125 173
TEKNAT 23 110 193 283 433 537 628 555
TOTAL 30 149 265 437 590 825 1.025 1.032

 


  1985 1996 2000 2005 2010 2012 2014
TILDELTE GRADER 8 46 64 89 112 163 198

Studerende (ordinære+gæstestuderende)

Nedenfor ses antallet af studerende på Aalborg Universitet. For at gøre tallene sammenlignelige er både ordinære og gæstestuderende medtaget. Tallene er opgjort pr. 1.oktober.


  1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HUM 189 450 567 1.298 1.781 2.840 2.975 3.059 4.246 5.103
SAMF 681 790 1.336 2.396 3.239 3.754 3.713 3.979 5.017 5.821
SUND - - - - - - - 757 1.149 1.572
TEKNAT 765 1.001 2.101 2.716 2.551 3.883 4.914 4.824 5.842 7.932
TOTAL 1.635 2.241 4.004 6.410 7.571 10.477 11.602 12.673 16.254 20.428

Udenlandske studerende (ordinær, gæstestuderende, åben uddannelse og adgangskursus)

Nedenfor ses antallet af studerende med udenlandsk statsborgerskab på Aalborg Universitet opgjort efter fakultetsmæssigt tilhørsforhold samt deres fordeling på landegrupper.


  2000 2005 2010 2012 2014
HUM 244 403 389 514 588
SAMF 561 460 426 610 730
SUND 8 50 51 85 107
TEKNAT 557 957 1.094 1.069 1.704
TOTAL 1.370 1.870 1.960 2.278 3.129

 

Antal af udenlandske studerende fordelt geografisk
  2000 2005 2010 2012 2014
AFRIKA 205 152 137 155 148
ASIEN 129 378 247 213 299
AUSTRALIEN m.v. 14 7 8 6 18
MELLEMØSTEN 26 41 66 73 90
NORDAMERIKA 64 180 54 75 54
NORDEN (ekskl. DK) 257 279 263 336 375
VESTEUROPA 413 450 588 556 838
ØSTEUROPA 221 325 573 836 1.263
ØVRIGT AMERIKA 14 40 26 26 36
UOPLYST 27 18 - 2 8
TOTAL 1.370 1.870 1.960 2.278 3.129

 

Åben uddannelse bestand


  1974 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014
HD 340 561 632 - - - - - -
HUM - - - 382 462 341 584 524 672 528
SAMF - - - 813 970 913 844 913 1.058 1.059
SUND - - - - - - - 64 53 77
TEKNAT - - - - 182 618 377 251 324 265
TOTAL 340 561 632 1.195 1.614 1.872 1.805 1.752 2.107 1.929
Mere om AAU i tal