Spring til indhold
Forside

Nyhed

Nationalt pionercenter for kunstig intelligens officielt åbnet

Lagt online: 29.03.2022

Det nationale danske pionercenter for kunstig intelligens, hvor AAU er partner, har netop markeret sin officielle åbning. Her fik deltagerne et spændende indblik i formålet med centeret, der gennem de næste år skal udvikle nye platforme, metoder og praksisser inden for kunstig intelligens (AI)

Nyhed

Nationalt pionercenter for kunstig intelligens officielt åbnet

Lagt online: 29.03.2022

Det nationale danske pionercenter for kunstig intelligens, hvor AAU er partner, har netop markeret sin officielle åbning. Her fik deltagerne et spændende indblik i formålet med centeret, der gennem de næste år skal udvikle nye platforme, metoder og praksisser inden for kunstig intelligens (AI)

Af Nelly Sander, TECH Dekansekretariat

Den 28. marts blev den officielle åbningsdato for det nye pionercenter for AI − Danmarks hidtil største forskningscenter for kunstig intelligens − der er blevet til i et partnerskab mellem AAU, AU, DTU, ITU og KU. Åbningen blev markeret med et event, der gennem en plenumdebat samt en række workshops satte fokus på, hvordan AI grundforskning kan være med til at løse nogle af samfundets største udfordringer og bringe Danmark helt i front inden for menneskecentreret kunstig intelligens.

Bl.a. gav Joaquin Quiñonero Candela en yderst tankevækkende tale, hvor han fremhævede Danmarks unikke position til at tænke mennesket ind i anvendelsen af kunstig intelligens. Han fremhævede flere gange vigtigheden af at tilgå kunstig intelligens fra en sand tværvidenskabelig tilgang, hvor etik, jura, antropologi, filosofi osv. kombineres med teknologiske elementer. Han pointerede, at Danmark har et særligt ansvar for at fremme de gode sider af anvendt kunstig intelligens grundet demokratisk modenhed, samfundsmæssige værdier, digitalisering mv.
Joaquin Quiñonero Candela, som er Technical Fellow for AI hos LinkedIn og Senior Fellow på Harvard Belfer Center, har et godt kendskab til Danmark med en dansk ph.d.-grad.

Siden centrets opstart i efteråret 2021 er der allerede blevet iværksat en lang række forskningsprojekter på tværs af de fem universiteter. Projekterne sigter mod at skabe samfundsmæssig gennemslagskraft inden for områder som sundhed og biotech, energi og infrastruktur samt klima og biodiversitet. 

AI gennem lyd, billeder og video

Fra AAU er der på nuværende tidspunkt tre personer direkte involveret i pionercentret, nemlig professorerne Zheng-Hua Tan fra Institut for Elektroniske Systemer og Thomas Moeslund fra Institut for Arkitektur og Medieteknologi. De bidrager begge med stærke kompetencer inden for anvendt kunstig intelligens i forbindelse med lyd, billeder og video.

Zheng-Hua Tan er involveret i flere forskningsprojekter i forbindelse med centret, står bl.a. i spidsen for et projekt, der har fokus på selvovervåget læring til afkodning af komplekse signaler (Self-Supervised Learning for Decoding of Complex Signals). Thomas Moeslund er ankermand på et forskningsprojekt inden for computer vision med fokus på grundforskning i finkornet analyse af realistiske, ubegrænsede problemer, som fx miljøovervågning, biodiversitet og medicinsk diagnostik.

High performance computing liaison

Desuden indgår professor Torben Larsen, som er prodekan for digitalisering på TECH, i centerets ledelse som High Performance Computing Liaison, hvilket kort fortalt vil sige, at han fungerer som bindeled mellem pionercentret og nationale og internale super computing-ressourcer særligt rettet mod kunstig intelligens. Han havde set meget frem til den officielle åbning og fik sine forventninger indfriet til fulde:

− Det var en fin dag, hvor jeg er sikker på, at visionerne bag centret blev tydelige for deltagerne. Bl.a. blev der vist en række gode konkrete eksempler på, hvordan den AI grundforskning, der bedrives fra centret, kan bruges til at løse nogle af samfundets store udfordringer, udtaler Torben Larsen. 

Torben Larsen ser frem til, at der på sigt bliver inddraget flere forskere fra både TECH og de øvrige fakulteter på AAU.

− Som pionercenterets direktør professor Serge Belongie nævnte i sin tale, er det håbet, at centret med sit fokus på samfundsudfordringer, mennesker og design vil udfordre og forandre den måde, kunstig intelligens skaber værdi for Danmark. Det passer som hånd i handske til den måde, hvorpå vi bedriver forskning på AAU med en problembaseret tilgang og målsætning om at være et missionsdrevet universitet. Jeg er sikker på, at vi i mange sammenhænge vil kunne bidrage positivt til at opfylde centerets målsætninger i tæt samarbejde med de øvrige partnere, siger han.

Fakta

  • Centret er blevet til på initiativ af Ministeriet for Videregående Uddannelse og Videnskab i tæt samarbejde med Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden samt de fem universiteter. Ambitionen har fra start af været at bedrive AI-grundforskning på højeste internationale niveau med fokus på at løse nogle af samfundets største udfordringer. 
  • Centret er det første ud af 2-3 pionercentre i Danmark. Etableringen af pionercentrene er en ambitiøs national satsning, der udfoldes i tæt samarbejde (og sam-finansiering) mellem uddannelses- og forskningsministeren, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, andre mulige fonde og danske universiteter. 
    Datalogisk Institut på Københavns Universitet fungerer som vært og administrator for centret, mens forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet fungerer som co-leads. 
  • På nuværende tidspunkt er centret lokaliseret på Østerbro, men i løbet af efteråret 2022 forventes det, at Københavns Universitets observatorium på Østervold i centrum af København står klar til at huse Pionercentret for AI. 
  • Pionercentret for AI’s hjemmeside er stadig under udarbejdelse, men du kan besøge den officielle landing page her: http://www.aicentre.dk