Spring til indhold
Forside

Nyhed

Når viden omsættes til anvendelse i praksis

Lagt online: 17.04.2023

Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) afholder en seminarrække for seks kommuner om, hvordan de kan anvende CUBB’s forskning i praksis. Her er samspillet mellem forskere og vidensmæglere i fokus.

Nyhed

Når viden omsættes til anvendelse i praksis

Lagt online: 17.04.2023

Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) afholder en seminarrække for seks kommuner om, hvordan de kan anvende CUBB’s forskning i praksis. Her er samspillet mellem forskere og vidensmæglere i fokus.

Tekst: Charlotte Tybjerg Sørensen, kommunikationsmedarbejder, AAU
Foto: Dorte Caswell, CUBB

To gange om året mødes forskere i CUBB med CUBB-vidensmæglerne – som er medarbejdere, der er særligt engagerede i vidensmobilisering i praksis. Medarbejderne er fra de seks kommuner, som er med i CUBB-samarbejdet: Holstebro, Herning, Silkeborg, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Varde kommuner.

På vidensmæglerseminarerne arbejder man med særlige temaer, hvor forskere fra CUBB indgik i dialog med vidensmæglerne om konkrete emner inden for hvert tema. F.eks.:

  • Hvad skal der ske med jobcentrene? Hvordan kan den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet kan forstås i lyset af det seneste årtis politiske og styringsmæssige udvikling.
  • Hvad er et spørgsmål? Med udgangspunkt i samtaleanalyse igangsættes en datasession om spørgsmålsdesign baseret på naturligt forekommende samtaler fra vidensmæglernes egen praksis.
  • Udsatte unge i beskæftigelsessystemet – hvad ved vi (ikke) om deres forløb? Hvor der bliver præsenteret fund fra forskning koblet emnet.

Til seminarrækken er der også udviklet et vidensmobiliseringsformat: Besøg erfaringerne. Her fortæller udvalgte vidensmæglere fra kommunerne de øvrige deltagere, hvordan de konkret arbejder med det vidensmobiliserende arbejde i deres kommunale praksis.

Vidensmægler

  • Vidensmæglerne indgår i CUBB’s arbejde med at skabe og forankre en organisationsstruktur, der understøtter en refleksiv praksis og fremmer borgerinddragelse i de kommunale beskæftigelsesforvaltninger.
  • En vidensmægler fungerer i feltet mellem forskning og praksis, og der bygges på en forståelse af viden som relationel og kontekstuel. Vidensmæglere udvælges af kommunerne blandt medarbejderne (3 pr. kommune). Vidensmæglerne samarbejder med forskerne både i universitetsregi og i deres lokale kontekst, og de opbygger desuden netværk på tværs af kommunerne til udveksling af viden på tværs. Forskerne stiller sig til rådighed for sparring med vidensmæglerne efter behov, og der gennemføres samtaler mellem ledere, forskere og vidensmæglere i forhold til forventningsafstemning.
  • Vidensmæglere har eller får kompetencer til at oparbejde, tilegne sig, oversætte og udnytte viden. Denne proces udvikles i samspil med forskerne og lederne i de kommunale organisationer. Der afholdes halvårlige todages seminarer for vidensmæglere på tværs af de fire partnerkommuner med mulighed for at invitere vidensmæglere fra andre kommuner med i aktiviteterne.